Puolustusvoimat saamassa valtuudet puuttua miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun

Drone_1Puolustusministeriön työryhmä ehdottaa muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten, että siihen lisättäisiin säädökset lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta. Tavoitteena on taata Puolustusvoimille häiriötön tehtävien täyttäminen sekä parantaa toimintakykyä tekniikkaneutraalisti fyysistä uhkaa vastaan.

Puolustusministeri Jussi Niinistö asetti 25. marraskuuta 2016 hankkeen, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen miehittämättömään ilmailuun ja lennokkien toimintaan puuttumiseksi sekä toimivallan selkeyttämiseksi puolustushallinnon alalla.

defmin_entrance_1Ministeri Niinistö jatkoi kesäkuussa 2017 työryhmän määräaikaa 15. marraskuuta 2017 saakka.

Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordströmin johdolla toiminut työryhmä julkisti hankkeesta väliaikatietoja lokakuun 2017 alussa (lue uutisemme aiheesta: Puolustusministeriön miehittämättömän ilmailun lainsäädäntöhanke etenee).

Lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten määrä Suomessa on kasvanut viime vuosina ja tämä kehityskulku voimistuu tulevaisuudessakin. Laitteita voidaan käyttää vaarallisella tavalla tai ne voivat aiheuttaa vaaraa esimerkiksi ominaisuuksiensa, käyttötapansa, rakenteensa tai kuormansa vuoksi.

UAS_ohjaus_1Lennokeilla ja miehittämättömillä ilma-aluksilla voidaan häiritä tai estää viranomaisten toimintaa. Puolustusvoimat on tunnistanut ilmiön ja pitää uhkaa merkittävänä. Miehittämättömistä ilma-aluksista aiheutuu riskejä sekä suoranaista vaaraa maanpuolustukselle ja puolustusvoimien toiminnalle.

Nyt annetun esityksen mukaan Puolustusvoimilla olisi tarvittaessa toimivaltuudet puuttua teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja tietyin edellytyksin niiden ulkopuolella.

UAS_Talarion_Tanan300Tarkoituksena on, että poliisin ei tarvitse vastata Puolustusvoimien turvallisuuden ylläpitämisestä tilanteissa, joissa miehittämättömän ilmailun uhka liittyy Puolustusvoimien toimintaan.

Työryhmän mukaan olisi tarkoituksenmukaista, että Puolustusvoimilla olisi toimivaltuudet omien kohteidensa ja toimintojensa suojaamiseen myös puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevien alueiden ulkopuolella, esimerkiksi merivoimien alusten liikkuessa vesillä.

PLM_UAS_mietintoPuolustusvoimien toimivaltuudet olisivat rajattuja ja niiden käyttäminen liittyisi aina puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Poliisilla olisi jatkossakin yleistoimivalta yleisellä alueella ja yhteistyöstä poliisin kanssa olisi laissa säännökset.

Puolustusministeriö järjestää mietinnöstä lausuntokierroksen 1.12.2017-31.1.2018. Lakiesitys sisältää uhkakuva-arvioiden lisäksi myös vaikutukset yhteiskuntaan. Esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn kevään 2018 aikana lausuntokierroksen jälkeen. Työryhmä suosittaa lain voimaansaattamista mahdollisimman nopeasti.

Puolustusministeriön julkaisuja 3/2017: Miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittäminen turvallisuuden näkökulmasta (PDF)

Lue myös: