Puolustusministeri käynnisti selvitystyön RPAS/UAV-ilmailusta kansallisen turvallisuuden kannalta

UAS_ohjaus_1Puolustusministeri Jussi Niinistö aloitti 25. marraskuuta 2016 hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen miehittämättömään ilmailuun ja lennokkien toimintaan puuttumiseksi puolustushallinnon alalla.

Työryhmän tehtävänä on selvittää miehittämätöntä ilmailua ja lennokkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistä turvallisuuden näkökulmasta.

UAS_VigilantNykyinen sääntely jättää puolustushallinnon viranomaisten mahdollisuudet puuttua toimintaan osin tulkinnanvaraisiksi ja käytännössä toimimattomiksi. Viranomaisten toimivaltuuksien tulisi olla lainsäädännössä selkeästi määritelty.

Miehittämättömistä ilma-aluksista voidaan arvioida aiheutuvan riskejä ja uhkia sekä suoranaista vaaraa maanpuolustukselle.

Orbiter_ja_ohjauskonsoliHankkeen päämääränä on sotilaskohteiden ja muiden maanpuolustuksen kannalta keskeisten toimintojen sekä henkilöiden turvallisuuden parantaminen ja järjestyksen ylläpitoon liittyvän lainsäädännön tarkistaminen.

Hankkeen tehtävänä on valmistella ehdotukset tarvittaviksi säädösmuutoksiksi. Hankkeessa on otettava huomioon, millä edellytyksillä ja keinoilla sekä kenen päätöksestä miehittämättömän ilma-aluksen tai lennokin kulkuun voitaisiin puuttua.

Orbiter_cooling_1Työryhmän työhön osallistuu tarvittava operatiivinen asiantuntemus pääesikunnasta ja puolustushaaroista, sekä muilta hallinnonaloilta. Tavoitteena on vuorovaikutteinen lainvalmisteluprosessi eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen aikana kuullaan ainakin keskeisiä tahoja, joiden toimintaan lainsäädännöllä tulee olemaan vaikutuksia.

Työryhmän toimikausi on 1.12.2016-31.5.2017 ja sen puheenjohtajana toimii puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström.

Lue myös: