RPAS-kopteri auttaa nopeamman mobiiliverkon suunnittelussa

Aalto_RPAS_kuvaKehittyvän miehittämättömän ilmailun sovellukset laajenevat jatkuvasti. Aalto-yliopisto parantaa radioaaltojen etenemistä yhdistämällä ilmakuvia ja fotogrammetriaa. Mobiililaitteiden kehitys on asettanut entistä suuremmat vaatimukset langattomille verkkoyhteyksille.

 Aalto-yliopiston tutkijatohtori Vasilii Semkin kokeili yhteistyössä Aallon ja Tampereen teknillisen korkeakoulun tutkimusryhmien kanssa, miten kauko-ohjattavalla kopterilla otetut ilmakuvat hyödyttäisivät radioantennien ja -linkkien suunnittelussa.

Tutkijat yhdistivät kauko-ohjattavan kopterin ottamat ilmakuvat ja fotogrammetrian tekniikan ja saivat luotua erittäin yksityiskohtaisia 3D-malleja kaupunkiympäristöstä.
 
Fotogrammetria on tekniikka, jossa 3D-objekteja voidaan muodostaa kahdesta tai useammasta valokuvasta. 3D-malleja voidaan käyttää suunniteltaessa radioantenneja ja -linkkejä kaupunkiympäristöihin. Tarkan 3D-mallin avulla voidaan parantaa radioaaltojen etenemistä millimetriaaltotaajuuksilla.

”Kaupunkiympäristössä suoritetut mittaustulokset ja simulaatiot osoittavat, että yksityiskohtaisista 3D-malleista on hyötyä verkon suunnittelussa millimetriaaltotaajuuksilla”, Semkin toteaa.

Tutkijat kokeilivat nykyisin yleisesti käytössä olevan yksinkertaisen mallinnuksen eroja fotogrammetrialla tehtyyn mallinnukseen. Tekniikkaa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi 5G-radioyhteyksien suunnittelussa.

”Käyttämällämme tekniikalla ympäristön 3D-mallinnus on huomattavasti aikaisempaa yksityiskohtaisempi ja mahdollistaa kustannustehokkaamman suunnittelun. Radiolinkkejä on mahdollista suunnitella kartoitettavassa ympäristössä tasaisemmin kaikkialle, ja suunnittelijoiden on helpompi päättää, miten tukiasemat tulisi sijoittaa optimaalisesti ympäristössä”, Semkin sanoo.