Sisäministeriöltä lisämäärärahaa metsäpalojen lentotähystystoimintaan

SAR_cessna_1Sisäministeriön myöntämä 500 000 euron lisämääräraha turvaa metsäpalojen lentotähystystoiminnan jatkumisen. Alkukesän kuivuus on johtanut ennakoitua suurempaan määrään ns. palolentoja ja normaali määräraha ei enää vaikuttanut riittävän koko lentotähystyskauden turvaamiseksi.

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Kyseessä on koko Suomen kattava valvontaoperaatio, jolla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot. 

SAR_SLPSAlkukesän kuivuus on aiheuttanut runsaasti lentoja ja niillä on havaittu paljon maastopaloja. Lentotoiminta on vilkastunut kesäkuun loppua kohti ja useilla reiteillä on lennetty kaksi lentoa päivässä metsäpaloindeksiin perustuen.

Metsäpaloindeksillä arvioidaan maaston kuivuutta ja indeksin noustessa maaston paloherkkyys nousee.  Kesäkuun loppuun mennessä lentoja on suoritettu 557 kertaa ja niillä on havaittu 167 paloa, myös pelastustoimen yksiköitä on opastettu palopaikalle 32 kertaa. Havaittujen paloalueiden pinta-alat ovat vaihdelleet muutamista neliöistä useisiin hehtaareihin.

palolentoreititSisäministeriö myönsi toimintaan 500 000 euroa lisämäärärahaa, sillä aiemmin myönnetty vuosittainen 500 000 euron määräraha ei ole riittänyt kattamaan lentotoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Metsäpalojen lentotähystystä suoritetaan normaalisti 1.5.-31.8. välisenä aikana, mutta tähystys voidaan poikkeuksellisesti aloittaa jo huhtikuussa ja lopettaa syyskuussa.

Lentotähystystä suoritetaan koko Suomessa 22 reitillä ja palveluntuottajana on yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Lue myös: