STM yhtenäistää helikoptereilla tehtyjen potilaskuljetusten korvaukset

HEMS_FH30_1Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhtenäistää helikoptereilla tehtyjen potilaskuljetusten korvaukset ja ne koskevat jatkossa kaikkia helikoptereita. Näin yksityiset ja julkiset helikopteritoimijat ovat yhdenvertaisessa asemassa helikopterilla tehdyistä potilaskuljetuksista maksettaviin matkakustannuskorvauksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi asiaa koskevan asetusmuutoksen 25. elokuuta 2016 ja muutos tulee voimaan 1. syyskuuta 2016.

Myös yksi- ja kaksimoottoristen helikopterien erillisistä korvaustaksoista luovutaan. Uusi taksa on 1 262 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 315,50 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta. Maksun suuruus nousee aiemmasta kaksimoottoriselle helikopterille säädetystä taksasta 0,59 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 0,15 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.

Aiemmin sairausvakuutuslain mukaiset korvausperiaatteet koskivat vain yksityisiä helikoptereita. Potilaskuljetuksia tekee tarvittaessa myös Rajavartiolaitos. Kansaneläkelaitos on korvannut Rajavartiolaitoksen tekemät potilaskuljetukset Rajavartiolaitoksen omien korvaustaksojen mukaan.

Raja_lento_H215_ilmassaRajavartiolaitoksen taksat ovat perustuneet sisäministeriön antamaan määräykseen. Nämä taksat ovat olleet huomattavasti korkeammat kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa olevat. Yhdelle helikopteritoimijalle maksettavat korkeammat sairaanhoitokuljetuskorvaukset eivät ole sairausvakuutuksen perusperiaatteiden mukaisia.

Vuonna 2014 helikopterien käytöstä aiheutuneita matkakustannuksia korvattiin 2,4 miljoonaa euroa. 1,2 miljoonaa euroa maksettiin sosiaali- terveysministeriön asetuksen mukaisesti yksityisen helikopteritoimijoiden tekemistä 412 potilaskuljetuksesta ja 1,2 miljoonaa euroa sisäministeriön asetuksen mukaisesti Rajavartiolaitoksen tekemistä 96 potilaskuljetuksesta.

Nyt tehdyn muutoksen arvioidaan vähentävän sairausvakuutuksen kuluja noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.