Suomen ilma-alusrekisteri osin avoimen datan piiriin

Airbus_nosesLiikenteen turvallisuusvirasto Trafi avasi ilma-alusrekisterin tietoja avoimena datana. Trafin avoin data kattaakin nyt kaikki liikennemuodot. Tietojen uusimmat versiot päivitetään Trafin-sivuille neljännesvuosittain.

”Olemme tyytyväisiä, että avointa dataa löytyy nyt kaikista liikennemuodoista. Toivomme, että myös nämä vasta-avatut datat rautatiekalustosta ja ilma-alusrekisteristä löytävät innostuneita käyttäjiä hyödyntämään niitä uusilla ja luovilla tavoilla”, sanoo Trafin tietojohtaja Juha Kenraali.

Ilma-alusrekisterin ohella Trafi avasi avointa dataa myös rautatieliikenteen kalustorekisteristä. Aiemmin avoimen data piiriin kuuluivat jo tie- ja vesiliikenne.

”Pyrimme rekisteritietojemme avaamisella omalta osaltamme vauhdittamaan tiedon hyödyntämistä ja sen mahdollistamia uusia palveluita. Näihin talkoisiin toivoisimme kaikkien osallistuvan, jotta liikenteen tieto olisi laajasti yhdistettävissä ja uudet innovaatiot lähtisivät lentoon. Mielestäni yksityisenkään puolen ei pidä pelätä tietojensa avaamista, vaan paremminkin se kannattaisi nähdä mahdollisuutena omalle ydinbisnekselle ”, kannustaa Kenraali.

Ilma-alusrekisterin avoin data sisältää kaikkien ilma-alusrekisterissä olevien ilma-alusten rekisteröinti-, hyväksyntä-, ja teknisiä tietoja. Julkaistussa aineistoissa on aineistossa 1491 tietoriviä.

Avoimen datan avaaminen jatkuu

Trafi avasi kesäkuussa 2014 ensimmäiset rekisteritietonsa avoimen datan muodossa kansalaisten ja yritysten hyödynnettäväksi.

”Nyt olemme saaneet avattua dataa kaikista liikennemuodoista ja jatkamme uusien rekisteritietojen avaamista entistä laajemmin tulevaisuudessa. Suunnitelmissa on mm. ajokortteihin liittyvien tietojen julkaisemista. Tarkoituksena on jatkossa avata myös tutkimuskäyttöön tuotettua dataa, jotta tutkimuksiin kerätty tieto toisi hyötyä myös yksittäistä tutkimusta laajemmalle”, kertoo Kenraali.

Trafi Ilma-alusrekisterin avoin data 1.0