Suomen Ilmailumuseo valtakunnalliseksi vastuumuseoksi - sai lisärahoitusta valtiolta

Ilmailumuseo_entrance_1Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti uuden museolain mukaiset valtakunnalliset vastuumuseot 1. marraskuuta 2019. Valtakunnallisia vastuumuseoita nimettiiin kaikkiaan 17 ja yksi niistä on Vantaalla sijaitseva Suomen Ilmailumuseo.

Suomen Ilmailumuseo sai valtakunnallisen vastuumuseon statuksen vuoden 2023 loppuun saakka. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen nimesi marraskuun alussa valtionosuuden piiriin 124 museota. Valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi nimettiin 17 museota. Niistä viisi on ns. Trafiikki-museota, jotka kattavat toimialat maalla, raiteilla, merellä ja ilmassa. Joukon viides toimija on Tekniikan museo.

Nayttelyhalli-nro2-yleiskuva_suomenilmailumuseoUudistetun museolain tavoitteet, toiminnan tarkoitus ja valtionosuuksien edellytykset uudistettiin. Laki astuu voimaan 1.1.2020. Vuodenvaihteesta lähtien vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Uudistuksen myötä museoiden tuli hakea uudelleen valtionosuuden piiriin.

Valtionosuuden piiriin kuuluville 124 museolle myönnetään valtionosuuksia vuonna 2020 noin 44,8 miljoonaa euroa. Museot saavat valtion tuen lisäksi julkista rahoitusta myös kunnilta. Valtio ja kunnat rahoittavat museotoimen menoista molemmat noin 40 %. Loput rahoituksesta on museoiden omatoimista tuottoa ja muita tuloja.

 Museolaissa on tarkasteltu uudella tapaa museoiden tavoitteita, toiminnan tarkoitusta ja valtionosuuden eli rahoituksen edellytyksiä.Käytännössä Suomen Ilmailumuseota koskeva muutos aiemmasta valtakunnallisesta erikoismuseosta valtakunnalliseksi vastuumuseoksi tarkoitti saatavan rahoituksen kasvua.

Osalla toimijoista harkinnavarainen osuus laski edellisvuosista. Suomen Ilmailumuseo puolestaan oli aiemmin rahoituskuopassa. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään yleisavustuksina toimintaan ja erityisavustuksina hankkeisiin.

Valtionosuuden laskenta perustuu museoiden toteutuneiden kustannusten perusteella laskettaviin yksikköhintoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden perusteeksi vahvistamiin henkilötyövuosiin. Arvion tekee Museovirasto.

Tammikuussa 2019 Museovirasto katsoi lausunnossaan, että Suomen Ilmailumuseon julkinen rahoitus on riittämättömällä tasolla.

image003"Ilmailumuseo sai hyvän korotuksen sekä henkilömitoitukseen että kokonaisrahoitukseen. Näyttää siltä, että Ilmailumuseon tehtäväkentän laajuus on ymmärretty ja museolain uudistus vaikuttaa toivottuun suuntaan. Museon saama korotus mahdollistaa sen, että valtakunnallisen vastuumuseon tehtäviin pysytään vastaamaan aiempaa paremmin”, kommentoi Suomen Ilmailumuseon johtaja Pia Illikainen.

Museo tuottavat ympäristöönsä sosiaalista pääomaa ja hyvinvointia sekä omalta osaltaa piristävät taloutta. Suomen Ilmailumuseo tuottaa kulttuuri- ja matkailupalvelujen lisäksi Vantaan seudun varhaiskasvatukselle ja oppilaitoksille helposti saavutettavia oppimismahdollisuuksia ja lähialueiden vapaaehtoisille tekemisen paikkoja.

Tehdyt päätökset museoiden hyväksymisestä valtionosuuteen oikeutetuksi ja nimeämisestä vastuumuseoksi ovat voimassa toistaiseksi. Neljän vuoden välein arvioidaan, täyttääkö museo edelleen valtionosuuden edellytykset. Vastuumuseoiden osalta arvioidaan myös täyttääkö museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset ja onko museo huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä. Seuraavan kerran valtionosuuden piiriin voi pyrkiä vuodesta 2024 alkaen.

Suomen Ilmailumuseo ja Vantaan kaupunki selvittävät parhaillaan paikkaa uudelle ilmailumuseolle. Nykyisen museon vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2028 lopussa. Aviapoliksen alueella sijaitseva nykyinen museorakennus on jo vanha ja se on jäämässä lentoasema-alueen kehityksen uudisrakennusten jalkoihin.

Lue myös: