Suomen lennonvarmistuksen Service Desk -palvelut Cinialle

HEL_ATCC_1Cinia ja Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) ovat sopineet service desk -palveluiden tuottamiseen liittyvästä yhteistyöstä. ANS Finland vastaa Suomen ilmatilan käytön hallinnasta sekä lentoreitti- ja lennonvarmistuspalveluista Finavian operoimilla lentoasemilla ja Lappeenrannan lentoasemalla.

Lennonvarmistuksen keskeisimpänä tarkoituksena on taata turvalliset ja käyttäjätarpeen mukaiset palvelut viiveettömästi ja sujuvasti Suomessa.

”Olemme erittäin innostuneita yhteistyöstä ANS Finlandin kanssa. Sopimus alansa vahvan toimijan kanssa on osoitus asiakkaiden luottamuksesta Cinian service desk -asiantuntijuutta kohtaan. Palvelukeskuksemme kaikki työntekijät ovat tietoliikennealan asiantuntijoita, ja tarjoamme nimenomaan vahvaan tekniseen ja palveluosaamiseen perustuvaa palvelua”, sanoo Cinian asiakaspalvelujohtaja Jari Rekilä.

ANS Finlandille tuottamassa palvelussaan Cinian palvelukeskus ottaa vastaan ja kirjaa teknisiä järjestelmiä koskevat vikailmoitukset sekä käsittelee ne sovitun mukaisesti yhteistyössä ANS Finlandin kanssa. Palvelusopimuksella ei ole henkilöstövaikutuksia ANS Finlandissa.

 ”Yhteistyöllä pyritään luotettavaan, kustannustehokkaaseen ja ympäri vuorokauden toimivaan keskitettyyn vikailmoituspalveluun. Palvelun on toimittava saumattomasti, koska lennonvarmistuslaitteistojen vikojen pitkittyminen voi helposti vaikuttaa lentoliikenteen säännöllisyyteen. Toukokuun tuotannon käynnistämiseen tähdänneet valmistelutyöt ja perehdytykset ovat sujuneet kiitettävästi”, kertoo tekninen johtaja Jukka Piilola ANS Finlandilta.

 ”Sitä mukaa kun yrityksissä asiakaspalvelu integroituu kiinteäksi osaksi ydinliiketoimintaa, laatutekijät, kuten asiakaskokemus, tuki ja tavoitettavuus eri kanavissa korostuvat vahvasti erottautumistekijöinä päätöksenteossa”, analysoi Cinian asiakaspalvelujohtaja Jari Rekilä markkinan muutosta.

Lue myös: