Suomessa ei toistaiseksi valita yhteistä U-space -tietopalvelumallia - ei vielä U-space -hakemuksia

USPACE_blueprintLiikenne- ja viestintäministeriö (LVM) linjasi ettei U-space-ilmatiloille Suomessa valita tässä vaiheessa yhteisen tietopalvelun (Common Information Service, CIS) toteuttamismallia. Ilmailulain U-spacea koskeva sääntely tuli voimaan helmikuussa 2023. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi perustaa U-space-ilmatilan, jossa miehittämättömillä ilma-aluksilla eli droneilla lennettäisiin entistä turvallisemmin. 

Traficom ei ole vielä toistaiseksi vastaanottanut hakemuksia U-space-palveluntarjoajaksi (USSP) tai U-space-ilmatilan perustamiseksi. Niihin liittyvä tiedusteluja on kuitenkin tullut ja U-spaceen liittyen paljonkin. Suomessa ei siis vielä toistaiseksi ole U-space-ilmatiloja.

Myös muissa Euroopan Unionin jäsenmaissa U-space-ilmatiloja on vasta vähän, joten kokemuksia parhaista toimintatavoista ei juuri ole. Ministeriö seuraa dronemarkkinan kehitystä ja linjaa tarvittaessa myöhemmin tavasta, jolla ilmatilojen yhteinen tietopalvelu voitaisi toteuttaa.

U-space -ilmatilahakemuksen käsittelyaika riippuu Traficomin mukaan U-space-ilmatilan kompleksisuudesta. Siinä huomioidaan mm. alueen koko, paikka, ilmatilaluokka, riskiarvio, sekä tarjottavat palvelut.

U-space-ilmatilassa tulee olla aina vähintään yksi USSP, jolla tulee olla Traficomin tai jonkin toisen toimivaltaisen viranomaisen, esimerkiksi EASA;n myöntämä U-space-palveluntarjoajan todistus. Sellaisen osalta käsittelyaika on todennäköisesti pidempi kuin U-space-ilmatilan perustamiseen tarvittava käsittelyaika.

Yhteinen tietopalvelu tarjoaisi U-space-ilmatilojen toimivuuden kannalta välttämättömän tiedon. Näitä olisivat esimerkiksi tiedot ilmatilassa tarjottavista palveluista ja ilmatilarajoituksista.

U-space-ilmatiloja ei voida perustaa ilman yhteistä tietopalvelua. Miehittämättömän ilmailun harjoittaminen ei kuitenkaan edellytä U-space-ilmatilaa ja erilaisia liiketoimintamalleja ja tietopalveluita voi kokeilla ilman erityisiä U-space-ilmatiloja.


Yhteisen tietopalvelun toteuttamiselle kaksi mallia

 Sopivin tapa toteuttaa U-spacen yhteinen tietopalvelu riippuu siitä, kuinka paljon U-space-ilmatiloja tulevaisuudessa olisi ja perustettaisiinko niitä valvottuun vai valvomattomaan ilmatilaan.  

Tietopalvelu voidaan toteuttaa keskitetysti yksinoikeusmallilla tai hajautetusti. Jos tietopalvelu toteutetaan keskitetysti, tietopalvelun tarjoaja toimii yksinoikeudella yhdessä tai useammassa U-space-ilmatilassa. Yksinoikeuden CIS-tietopalvelun tarjoamiseen myöntäisi valtioneuvosto.  

Jos palvelu toteutetaan hajautetusti, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuulla on asettaa tiedot saataville. Traficom voisi myös ostaa palvelun ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla selvitetään dronemarkkinan tulevaisuuden näkymiä. Selvitys käynnistetään myöhemmin vuonna 2023 ja se tukee yhteisen tietopalvelun toteuttamismallin valitsemista. 

Lue myös: