Suomi ja Ruotsi selvittävät puolustusyhteistyön syventämistä - yhteisiä joukko ja tukikohtia

defmin_puolyhttyo_1Suomi ja Ruotsi selvittävät puolustusyhteistyön kehittämisetä yhteisellä työsuunnitelmalla
tehokkuuden ja resurssien käytön parantamiseksi. Selvityksen piirissä ovat ilmavoimien lisäksi myös maa- ja merivoimat. Yhteistyö koskisi rauhanajan toimintaa. Työsuunnitelmassa selvitetään myös yhteisten joukkojen muodostamista ja tukikohtayhteistyötä. 
 
Yhteistyötä selvitetään lyhyen aikavälin 2014-2015 sekä pitkän aikavälin perspektiivistä 2016 vuodesta eteenpäin. Suomen puolustusministeri Carl Haglund ja Ruotsin puolustusministeri Karin Enström allekirjoittivat sopimuksen selvitystyöstä 6. toukokuuta.

defmin_puolyhttyo_2

Suomen ja Ruotsin välillä on ollut puolustusyhteistyötä jo aiemmin kahdenvälisellä sopimuksella sekä pohjoismaisen puolustusyhteistyön Nordefcon, EU:n, Naton ja YK:n kautta.

"Nato on hyvä työkalu mutta sopimuksemme ei vie Natoon vaan se on aivan eri keskustelu", kommentoi Haglund sopimuksen Nato yhteyttä.

"Sopimuksella ei ole tekemistä Naton kanssa vaikka olemme molemmat Naton kumppanuusmaita", jatkoi Enström.

Arktisen alueen taloudellisen ja ekologisen merkityksen kasvun ei nähty tuovan merkittävää uhkaa myöskään Venäjän suunnalta.

Uudella työsuunnitelmalla selvitetään aikataulut, kustannukset ja edut mahdollisilla yhteistyöalueilla. Selvityksen kohteena ovat myös lakitekniset asiat ja menettelytavat. Puolustusministeriöiden osalta kehitetään kommunikaatiomenetelmiä luomalla suojattu yhteyslinkki ja lisäämällä henkilöstövaihtoa ministeriöiden välillä. Mahdollisia yhteisiä joukkoja voitaisiin lähettää kansainvälisiin YK:n, EU:n ja Naton harjoituksiin.


Yhteisiä joukkoja ja tiiviimpää toimintaa


Ilmavoimien osalta puolustusyhteistyötä kehitetään tutkimalla vaihtoehtoja yhteistyön lisäämiseen koulutuksen, harjoitusten ja ilmavalvonnan sekä ilmatilanhallinnan osalta.
Muita selvitettäviä yhteistyömuotoja ovat mm. tukikohtayhteistyö, yhdistetyt yksiköt ja operatiivisen johtosuhteen (OPCON) jakaminen.

Syventyvää yhteistyötä rakennetaan Ilmavoimien osalta olemassaolevan Cross Border Training eli CBT-harjoitusten ympärille.

Yhteistyötä syvennetään myös maa- ja merivoimien kanssa. Luvassa on myös yhteistä materiaalihankintaa.


Alustava suunnitelma loppuvuodesta


Osapuolten on määrä saada aikaan alustava yhteistyösuunnitelma lokakuuhun 2014 mennessä. Puolustusvoimat jatkavat ehdotusten kehittämistä takarajanaan tammikuu 2015.

Poliittinen päätöksenteko yhteistyön syventämisestä tehdään Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien kanssa helmikuusta 2015 lähtien. Käytännön yhteistyö alkaa viimeistään keväällä 2015.

Lue myös: