Suomi ja Yhdysvallat sopivat suojatun GPS-järjestelmän palveluista

GPS_Satellite_NASAfYhdysvaltojen ja Suomen puolustusministeriöiden välille on solmittu suojatun GPS-paikkatietojärjestelmän palveluita koskeva yhteisymmärryspöytäkirja. Sopimus mahdollistaa salatun GPS-signaalin käytön.
Puolustusministeri Antti Häkkänen on hyväksynyt esityksen Suomen liittymisestä suojattua The Navstar Global Positioning System V -paikkatietojärjestelmän palveluita  koskevaan yhteisymmärryspöytäkirjaan.

"Syvennämme puolustusyhteistyötämme Yhdysvaltojen kanssa. Yhteisymmärryspöytäkirjalla tuemme merkittävästi Yhdysvaltojen ja Suomen puolustusvoimien välistä yhteistoimintaa. Esimerkiksi GPS-paikkatietoihin liittyvä operaatioturvallisuus paranee huomattavasti", totesi puolustusministeri Häkkänen.

GPS PPS MoU V -yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajat voivat saada käyttöönsä Yhdysvaltain puolustusministeriön salattuja GPS-signaaleja, jotka ovat välttämättömiä yhteistoiminnalle Yhdysvaltojen puolustusministeriön johtamissa operaatioissa.

Yhteisymmärryspöytäkirjalla ei luoda oikeudellisesti sitovia velvoitteita ja sen alla toteutettava yhteistyö tapahtuu kansallista lainsäädäntöä kunnioittaen ja noudattaen.