Suomi mukaan Naton APSS-satelliittikuvaustiedusteluhankkeeseen

Nato_summit_2024_1Puolustusministeri Antti Häkkänen allekirjoitti tiistaina 9. heinäkuuta 2024 Naton huippukokouksen yhteydessä Washington D.C.:ssä Naton satelliittikuvaustiedustelun Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS) -yhteisymmärryspöytäkirjan.

Puolustusministeri Häkkänen allekirjoitti yhdessä 19 muun maan kanssa Naton satelliittikuvaustiedustelun ja -valvonnan yhteisymmärryspöytäkirjan. Ohjelman tavoitteena on parantaa satelliittikuvantamisen kykyä hyödyntämällä jäsenmaiden jo olemassa olevia resursseja.

Suomi osallistuu ohjelmaan kuvatuotannolla, jolla liittokunnan jäsenmaat voivat jakaa satelliittikuviin liittyvää tietoa ja tuottaa näiden tulkintaan liittyviä palveluita Natolle.

APSS hyödyntää olemassa olevia sekä tulevaisuuden avararuusratkaisuja liittoutuneiden kesken ja yhdistää suorituskyvyt Naton virtuaaliseen Aquila-konstellaatioon.

Helmikuussa 2023 18 valtiota eli 16 Naton jäsenmaata sekä Suomi ja Ruotsi sopivat liittyvänsä APSS-sopimuksen piiriin. APSS on monikansallinen hanke, joka on avoin Naton jäsenvaltioille.

Huippukokouksessa käsitellään myös kumppanuusyhteistyötä sekä puolustusliiton pitkäaikaista tukea Ukrainalle.

Naton huippukokous järjestetään 9.-11. heinäkuuta 2024. Nato juhlistaa kuluvan vuoden aikana 75-vuotisjuhliaan. Huippukokous järjestetään Washington D.C.:ssä, jossa 12 valtiota allekirjoitti Naton perustamissopimuksen huhtikuussa 1949. Nykyisin Natolla on 32 jäsentä.