Tasavallan presidentiltä viisi kenraaliylennystä - niistä neljä Ilmavoimien upseereille

presidenttiTasavallan presidentti on Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2017 puolustusvoimissa ylentänyt kenraalimajuri Eero Pyötsiän kenraaliluutnantiksi ja prikaatikenraali Sampo Eskelisen kenraalimajuriksi. Lisäksi 1. elokuuta lähtien ylennetään kenraalimajuri Kim Jäämeri kenraaliluutnantiksi ja everstit Pasi Jokinen ja Jari Mikkonen prikaatikenraaliksi.

 

Edellisten lisäksi Ilmavoimien esikunnasta ylennetään everstiksi everstiluutnantti Henrik Elo ja  everstiluutnantiksi majurit Mikko Leppänen, Reima Taipale, Mikko Sarantola.

Kenraaliluutnantti Eero Tapio Pyötsiä (s. 1961) on palvellut Puolustusvoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2016 alkaen.

Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä, Porin prikaatin komentajana, puolustusvoimain komentajan adjutanttina ja maanpuolustuskorkeakoulun opettajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Pyötsiä suoritti vuonna 1993. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2015.

Ilmav_prkenr-Eskelinen_painok_20170523Kenraalimajuri Sampo Ilmari Eskelinen (s. 1964) aloitti Ilmavoimien komentajana 1.6.2017.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, Satakunnan lennoston komentajana ja vaihtoupseerina Yhdysvalloissa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Eskelinen suoritti vuonna 1997. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2015.

Ilmav_kenrm-Jaameri_painok_20170523Kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri (s. 1964) aloitti puolustusvoimien strategiapäällikkönä 1.6.2017.

Aiemmin hän on toiminut muun muassa ilmavoimien komentajana, EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä, maanpuolustuskurssien johtajana ja Ilmavoimien operaatiopäällikkönä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Jäämeri suoritti vuonna 1999. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2014.

Ilmav_ev-Jokinen_20170209Eversti Pasi Pellervo Jokinen (s. 1967) aloittaa pääesikunnan valmiuspäällikkönä 1.8.2017.

Hän on toiminut Ilmavoimien operaatiopäällikkönä vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen Jokinen on palvellut muun muassa laivueen komentajana Satakunnan lennostossa, sektorijohtajana ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa sekä Ilmavoimien teknillisen koulun johtajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Jokinen suoritti vuonna 2005. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Eversti_Jari_MikkonenEversti Jari Mikael Mikkonen (s. 1967) siirtyy ilmavoimien esikuntapäälliköksi 1.8.2017 alkaen.

Hän on palvellut vuodesta 2015 lähtien Karjalan lennoston komentajana. Aiemmin Mikkonen on toiminut muun muassa laivueen komentajana Karjalan lennostossa, Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, osastoesiupseerina pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Mikkonen suoritti vuonna 2000.  Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2011.