Traficom laajensi poikkeusmenettelyjä kelpuutusten voimassaolojen jatkamiseksi

SIO_kalustoLiikenne- ja viestintävirasto Traficomin laajentunut poikkeusmenettely mahdollistaa koronapandemian ajalta myös muiden kuin lentoyhtiöissä työskentelevien lentäjien kelpuutusten ja kielitaitomerkintöjen voimassaolon jatkamisen. Kansallisten lupakirjojen osalta tilannetta selvitetään edelleen.

Traficom turvasi lentoyhtiöiden toiminnan jatkuvuuden 23.3.2020 antamallaan päätöksellä, jolla mahdollistettiin voimassaolevien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten sekä kielitaitomerkintöjen voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Poikkeuslupa koski kuitenkin vain niitä lentäjiä, jotka työskentelevät eurooppalaisten Part-ORO määräysten mukaan toimivissa lentoyhtiöissä.

Nyt tehdyt päätökset laajensivat poikkeusmenettelyjä koskemaan myös Part-ORO lentoyhtiöiden ulkopuolella toimivia lentäjiä, mm. yleisilmailijoita, lentokouluissa työskenteleviä lentäjiä tai kolmannen maan operaattorin palveluksessa lentäviä. Menettely laajeni koskemaan myös lyhyen aikaa vanhentuneena olleiden kelpuutusten uusimista, teoriakokeiden suorittamis- ja voimassaoloaikaa sekä lentäjien viimeaikaista kokemusta.

Tämän lyhyen aikaa vanhentuneena olleita kelpuutuksia ja kielitaitomerkintöjä voidaan uusia. Vanhentuneiden kelpuutusten uusinta on tarkoitus laajentaa myöhemmin koskemaan myös lentoyhtiöissä työskenteleviä.

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen sekä mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa voidaan tietyin poikkeuksin jatkaa tai uusia 4 kuukautta eteenpäin tai poikkeusluvan loppuun asti (27.11.2020). Määräävä on aiemmin vastaan tuleva päivämäärä.

Opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten voimassaoloa voidaan jatkaa tai uusia poikkeusluvan loppuun asti. Edellytyksenä on, että kelpuutus tai valtuutus on voimassaoleva, tai se on vanhentunut poikkeusluvan voimassaolon aikana ja ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteesta johtuen. Kelpuutuksen tai valtuutuksen uuden voimassaolopäivän voi merkitä lupakirjaan tarkastuslentäjä tai Traficom.

Kielitaitomerkinnän voimassaoloa voidaan jatkaa tai uusia poikkeusluvan loppuun asti. Edellytyksenä on, että merkintä on voimassaoleva, tai se on vanhentunut poikkeusluvan voimassaolon aikana ja ollut vanhentuneena korkeintaan yhden kuukauden ajan, eikä haltijan ole ollut mahdollista suorittaa voimassaolon jatkamiseksi tarvittavia toimenpiteitä koronatilanteesta johtuen. Kielitaitomerkinnän uuden voimassaolopäivän voi tehdä lennonopettaja, tarkastuslentäjä tai kielitaitotarkastaja.

Poikkeuslupia voidaan soveltaa ainoastaan suomalaisten Part-FCL lupakirjojen haltijoihin. Kansallisten lupakirjojen osalta asia on vielä selvittelyssä. Tehdyt päätökset ovat voimassa 27.03.2020 ja 27.11.2020 välisenä aikana.

Lue myös: