Traficom tutki Immolan hyppykoneturman - antoi seitsemän lentoturvallisuutta parantavaa suositusta

immola_katollaanLiikenne- ja viestintävirasto Traficom suoritti oman turvallisuustutkinnan Immolan lentokentällä 8. elokuuta 2020 tapahtuneesta lento-onnettomuudesta. Ilmailuviranomaisen mukaan ilmeni tarve selvittää lento-onnettomuuden syitä ja seurauksia organisaation, lainsäädännön ja lentokoulutuksen kannalta katsoen. 

Immolan lentokentällä tapahtui 8. elokuuta 2020 Skydive Karjanlan  Cessna 206:n (OH-CSU) -laskuvarjohyppykoneelle lento-onnettomuus, jossa loukkaantui vakavasti yksi koneessa ollut henkilö ja viisi henkilöä lievästi.

Onnettomuustutkintakeskus suoritti alustavan lento-onnettomuustutkinnan, jonka raportti julkaistiin 27. elokuuta 2020. Otkes ei käynnistänyt tapauksesta varsinaista turvallisuustutkintaa alustavan tutkinnan valmistuttua.

Samana syksynä Traficom asetti tutkintaryhmän tekemään onnettomuudesta turvallisuustutkinnan, jossa se keskittyi selvittämään onnettomuuden taustalla vaikuttaneita syitä ja laskuvarjohyppykerhojen lentokoulutustoimintaa ja toimintamalleja. Tavoitteena oli lentoturvallisuuden edistäminen ja kehittäminen. 

Suorittamansa tutkinnan perusteella Traficom antaa suosituksia laskuvarjohyppykoulutukselle asetettuihin vaatimuksiin sekä koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja dokumentointiin. 

”Hyppytoiminnan turvallisuudesta on viime vuosina oltu huolissaan yhteiseurooppalaisesti, ja keskustelua on käyty sääntelyn tarkentamisesta. Turvallisuustutkinnan tavoitteena on aina parantaa ja kehittää lentoturvallisuutta”, kertoo johtaja Jari Pöntinen.

Traficomilla on ilmailulain (864/2014) 120 §:n mukainen toimivaltuus tutkia siviiliilmailuun liittyvät vaaratilanteet ja poikkeamat, jos tutkinta on tarpeellinen lentoturvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi edellytetään, että Otkes ei tutki kyseistä tapausta. Traficomin toimivalta on siis näiltä osin toissijainen Otkesiin nähden. 


Suosituksia lentokoulutuksen vaatimuksiin, suunnitteluun ja dokumentointiin

Tutkintaryhmä teki useita huomiota lentokoulutuksen suunnittelun ja dokumentoinnin parantamiseksi. Traficom antaa suosituksina kehitysehdotuksia, jotka liittyvät muun muassa koulutukselle asetettuihin vaatimuksiin sekä koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja dokumentointiin.

”Yksi suosituksistamme tutkinnan pohjalta on, että hyppylentäjien koulutuksen ja perehdyttämisen hyppylentotoimintaan tulisi perustua yksityiskohtaiseen kirjalliseen koulutusohjelmaan. Tämä koulutus ja perehdyttäminen tulisi dokumentoida”, kertoo Pöntinen.

Suositusten mukaan Suomen Ilmailuliiton (SIL) laskuvarjohyppytoimikunnan ylläpitämään hyppylento-ohjeeseen kuuluva hyppylentäjän lentokoulutuksen perehdytysohjelma tulisi päivittää sisältämään yksityiskohtaisempi koulutusohjelma. Lisäksi SIL:n laskuvarjohyppytoimikunnan tulisi kiinnittää huomiota jäsenkerhojensa hyppylento-ohjeiden ajanmukaisuuteen ja toimeenpanoon.

Laskuvarjohyppytoiminnassa tulisi annettujen suositusten mukaan käyttää painopisteen määrittämisessä laskentaohjelmaa, joka laskee ja näyttää jokaiselle lennolle painopisteen tarkan sijainnin.

Turvallisuustutkinnassa huomattiin myös, että onnettomuuskoneen lentokäsikirja ei ollut ajantasainen. Vanhojen lentokoneiden lentokäsikirjojen ajantasaisuus voi olla Traficomin mukaan laajempikin ongelma ja tilanteen korjaamiseksi ilmailuviranomainen aloittaa asianmukaiset toimenpiteet.

Tutkintaryhmään kuuluivat: Markku Oksanen (tutkintaryhmän vetäjä), Jani Hottola (lentotoiminta), Päivi Metsävainio (oikeudellinen tarkastelu), Jukka Parviainen (lentokelpoisuus), Jussi-Pekka Perunka (laskuvarjohyppytoiminta) ja Veli-Matti Petramo (vaatimustenmukaisuus).

Lentoturvallisuustutkinta Immolan lento-onnettomuudesta 8.8.2020 

Lue myös: