Turvatarkastuspalveluiden tuottaja vaihtuu Helsinki-Vantaalla - kiista työehdoista

Turva_2014_1SOL Palvelut Oy on irtusanonut sopimuksensa turvatarkastuspalveluiden tuottamisesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kyseessä on kiista työehdoista. Turvatarkastuspalvelut siirretään muiden nykyisten palveluntarjoajien tuotettavaksi loppusopimuskaudeksi, kertoo Finavia.

Finavian mukaan turvatarkastuspalveluita koskevat uudelleenjärjestelyt pyritään hoitamaan siten, että matkustajille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

SOL Palvelut Oy aloitti yhteistyön Finavian kanssa Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuspalveluista syksyllä 2009. SOL:n mukaan sopimusteknisistä syistä nykyinen toimeksiantosopimus lentoaseman turvatarkastuspalveluiden tuottamisessa joudutaan päättämään 31.12.2014.

SOL Palvelut on työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen ja noudattaa toiminnassaan pääsääntöisesti kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta, jota on lain mukaan sovellettu Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastustyössä sopimuksen käynnistämisestä alkaen.

Työtuomioistuimen yllättävä kielteinen lausunto kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen soveltamisesta lentokentän turvatarkastustyössä on johtanut tilanteeseen, jossa toiminnan jatkaminen nykyisillä sopimusehdoilla ei ole enää mahdollista.

Työtuomioistuimen ratkaisun jälkeen SOL on sopinut lentoliikenteen Helsinki-Vantaan turvatarkastuspalveluiden työehdoista erikseen ammattiliitto PAM:n kanssa ja sopimuksen mukaan on aloitettu noudattamaan vartiointialan työehtosopimusta 1.7.2014 alkaen.

Nyt käyttöönotetun työehtosopimuksen rakenteelliset ja kustannuksiltaan erilaiset sisällöt ovat johtaneet neuvotteluihin asiakkaan kanssa. Ne päättyivät sopimuksen irtisanomiseen.

SOL Palvelut Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut sopeuttamissuunnitelmien käsittelemiseksi henkilökunnan kanssa. Yhtiö kertoo tavoitteekseen seuraavan kilpailutuksen kautta jatkaa yhteistyötä Finavian kanssa uudella toimeksiantosopimuksella ja väliajalle tarjota työntekijöille korvaavaa työtä.


Tavoitteena pitää jonot maltillisina

Turva_2014_3Turvatarkastusten kehittäminen on ollut Finavian painopisteenä Helsinki-Vantaalla ja verkostolentoasemilla.Jonot pyritään pitämään maltillisina, jotta matkustaminen yhtiön lentoasemien kautta on sujuvaa.

Turvatarkastuksista saatu asiakaspalaute on kehittynyt viime aikoina positiivisesti. Finavian mukaan tavoitteena on varmistaa, että palvelutaso säilyy hyvänä myös jatkossa.

Toukokuussa avatun avaran ja valoisan toisen kerroksen turvatarkastuspisteen viisi linjaa ovat kasvattaneet Helsinki-Vantaan turvatarkastuskapasiteettia jopa 40 prosenttia. Matkustajia palvelee nyt yhteensä 23 turvatarkastuslinjaa.

Lentomatkustajien turvatarkastuksia säätelevät EU-maissa yhteiset säännöt, joilla pyritään varmistamaan matkustamisen turvallisuus ja sujuvuus kustannustehokkaasti. Suomessa turvatarkastusta koskevista määräyksistä vastaa Trafi, joka on myös kansallinen turvatarkastuksia valvova viranomainen.

Lue myös: