Vaarallisten aineiden ilmakuljetukset ovat lisääntyneet huomattavasti

MD11F_1Vaaralliseksi luokiteltavien aineiden ilmakuljetukset ovat lisääntyneet Suomessa reilut 200 prosenttia viiden vuoden aikana. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan kasvu selittyy osin laajentuneella rahtilentotoiminnalla sekä litiumakkujen ja ympäristölle vaarallisten aineiden kuljetuksen kasvulla. Vaarallisten aineiden osuus kaikesta ilmakuljetuksesta on alle kaksi prosenttia.

Trafin selvityksen mukaan Ilmakuljetuksena vaarallisten aineiden kokonaismäärä oli viime vuonna 3719 tonnia, mikä on noin 208 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007. Tiedot vaarallisten aineiden ilmakuljetuksista kerättiin yrityksiltä internet-kyselyllä, joka lähetetiin 63 kotimaiselle ja ulkomaiselle lentotoiminnan ja/tai lentorahtitoiminnan harjoittajalle.

Suurin osa lentorahdin kuljetusyhtiöistä Suomessa vastasi kyselyyn ja lisäksi vastaajien joukossa oli suurin osa muista rahtimääriltään merkittävimmiksi arvioiduista yhtiöistä. Vastaamatta jättäneiden yhtiöiden kuljettamia vaarallisten aineiden määriä ei ole arvioitu.

DGR_1Merkittävä osuus kasvua selittyy laajentuneella lentorahtitoiminnalla. Lisäksi luokan 9 (muut vaaralliset aineet ja esineet) kuljetusten suureen kasvuun vaikuttavat litiumakkulähetysten kasvu sekä ympäristölle vaarallisten aineiden (UN3077 ja UN3082) määrän suuri kasvu ilmakuljetuksissa. Kasvua selittää osittain myös se, että saatujen vastausten mukaan lentoyhtiöt tilastoivat vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia nykyään kattavammin kuin esim. 2007.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetut säädökset perustuvat kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskeviin teknisiin määräyksiin, ICAO-TI. Kuljetettavat vaaralliset aineet luokitellaan yhdeksään luokkaan. Aineille on annettukuljetusta varten nimike ja YK-numero.

DGR_2Lentoliikenteessä suurin ryhmä ovat  luokan 9 muut vaaralliset aineet ja esineet, joihin kuuluvat mm. litium-akut ja tietyt ympäristölle vaaralliset aineet (UN3077 ja UN3082), joiden osuus oli yhteensä 60 % (2 239 tonnia) kuljetuksista. Palavien nesteiden (luokka3) osuus oli 21 % (793 tonnia).

Finavian vuotta 2012 koskevan lentoliikennetilaston mukaan Suomen lentoasemien kautta kuljetetun rahdin ja postin kokonaismäärä oli 204 500 tonnia. Siten vaarallisten aineiden osuus kaikista ilmakuljetuksista oli arviolta noin 1,8 %

Vuonna 2012 vaarallisten aineiden kuljetusmäärät Suomessa muissa liikennemuodoissa olivat tiellä 12,0 miljoonaa tonnia, rautatiellä 5,1 miljoonaa tonnia ja aluskuljetuksina 39,7 miljoonaa tonnia.