Vaasan lentokenttä kehittyy lisärahoituksen myötä

Vaasan lentoaseman kehityshankkeet etenevät. Valtio on toukokuisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt lisäpanostuksista liikenneverkkoon. Vaasan lentoaseman rahtiasematason rakentamiseen on tulossa lisärahoitusta. Myös matkustajaterminaalia ja kiitotietä parannetaan yhdessä Finavian ja Vaasan kaupungin kanssa.

Vaasan lentoaseman kehittämishanketta on valmisteltu yhdessä Vaasan kaupungin, Vasekin ja Finavian kanssa jo useamman vuoden ajan. Kehittämishanke koostuu useammasta erillisestä osasta.

Vaasan kaupunki on yhdessä Finavian kanssa vuonna 2009 perustanut Kiinteistö Oy Cargo Apronin ja tämän yhtiön perustaminen liittyy erityisesti lentologistiikkatoimintojen kehittämiseen. Kiinteistö Oy Cargo Apron vastaa asematason ja siihen johtavan rullaustien toteuttamisesta. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2012 talousarviossa ja vuoden 2013 taloussuunnitelmassa sisältyy 400 000 euron määräraha osakkeissa ja osuuksissa Kiinteistö Oy Cargo Apronille. Valtion lisätalousarvioesityksen avulla hanke etenee.

Matkustajaterminaalin ja kiitoteiden perusinvestoinneista vastaa Finavia. Neuvotteluissa Vaasan kaupungin, Vasekin, Finavian ja LVM:n kanssa on kevään aikana täsmennetty kehittämishankkeen vastuita, aikataulua ja toteutusta. Jo kehittämishankkeen alussa on sovittu, että hanke viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä ja yhteisellä rahoituksella. Neuvotteluiden perusteella Finavia käynnistää välittömästi matkustajaterminaalin parannustyöt. Vaasan kaupungin rahoitusosuus matkustajaterminaalin investoinnista olisi 325 000 euroa.

Vaasan kaupunginhallitus on esittänyt rahoituksen hyväksymistä lentologistiikkatoimintojen kehittämiseksi. Vaasan kaupunginvaltuuston odotetaan hyväksyvän Finavian käyttöön myönnettävän lisärahoituksen seuraavassa kokouksessaan.