Venäjä suorittaa 28.4. arviointikäynnin Lapin lennostossa

HN-427_031020aVenäjä tekee Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) arviointikäynnin Lapin lennostoon 28. huhtikuuta 2021.
Arviointikäynnin tarkoituksena on todentaa, kuinka Suomen Wienin asiakirjaan 2011 perustuvassa vuotuisessa sotilaallisessa tiedonvaihtoilmoituksessa raportoimat tiedot Lapin lennoston osalta täsmäävät arviointiryhmälle esitettävien tämänhetkisten tietojen kanssa.

Venäjän tarkastusryhmän vahvuus on kolme henkilöä, ja heillä on diplomaattistatus. Arviointikäyntiä isännöi Rovaniemellä Lapin lennoston komentaja eversti Tuukka Karjalainen.