Ylivieskan lentopaikka myydään sähköyhtiö Herrforsille - ilmailutoiminnan jatkuvuus epävarmaa

Ylivieska_torniYlivieskan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10. kesäkuuta 2024 myydä Ylivieskan lentopaikan sähköyhtiö Oy Herrfors Ab:lle. Vastaesitys kaupan hylkäämisestä kaatui äänin 5-3. Lentopaikka-alueesta oli aiemmin tehty toinen tarjous, joka olisi tukenut ilmailutoiminnan jatkuvuutta. Valtiolla on kaupassa edelleen etuosto-oikeus.

Ylivieskan kaupunginjohtajan Maria Sorviston pohjaehdotus lentopaikan myynnistä meni läpi, kun vastaesitys kaatui äänin 5-3. Ylivieskan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lentopaikan myyntiä Oy Herrfors Ab:lle 310 000 euron kauppahinnalla. Seuraavaksi asia eteneen Ylivieskan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu 18. kesäkuuta.

YlivieskaEhdotuksen mukaisesti Ylivieska aikoo hyväksyä Oy Herrfors Ab:n ostotarjouksen,  jossa myydään Ylivieskan lentopaikan määräala noin 82 hehtaaria rakennuksineen, rakennelmineen ja liittymineen Oy Herrfors Ab:lle 310 000 euron kauppahinnalla.
Kaupunginvaltuusto on oikeutettu allekirjoittamaan kauppakirjaluonnoksen mukaisen lopullisen kauppakirjan sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia.

Lentopaikka-alueesta oli tehty myös toinen 300 000 euron suuruinen ostotarjous, joka tähtäsi lentopaikkatoimintojen jatkamiseen. Tarjouksen tekijoillä Kärkkäinen Oy:llä ja Ojala Machine Oy:llä ei ollut välttämätöntä tarvetta ostaa lentokenttää omakseen vaan tarkoitus tarkoituksena oli turvata lentokenttäalueen säilyminen ja kehittyminen sille tarkoitetussa käytössä.

Ylivieskan kaupunki oli kuitenkin saanut puolueettoman arvinoinnin, jonka mukaan kohteen markkina-arvo olisi huomattavasti 300 000 euron tarjousta korkeampi. Ylivieskan kaupunginhallitus esittikin aiemmin kaupunginvaltuustolle, että lentopaikkaa kehittävän hankkeen mukaisen tarjouksen tehneiden Kärkkäinen Oy:n ja Ojala Machine Oy:n ostotarjous lentopaikasta hylätään.

Ylivieska tarjosi lentopaikkaa ostajille julkisessa kaupassa Cloudia -tarjouspalvelussa. Määräaikaan 31. toukokuuta 2024 mennessä tarjouksen oli jättänyt vain Oy Herrfors Ab. Sähköyhtiön tarjous on voimassa 31. elokuuta 2024 saakka.

Sähköyhtiöllä ei toistaiseksi ole tarkempia suunnitelmia lentopaikan suhteen, mutta se on yksi mahdollinen sijainti aurinkovoimapuistolle. Herrforsin edustaja on kertonut Yle-uutisille yhtiön neuvottelevan lentopaikan käytöstä myös ilmailuharrastajien kanssa.

Suomen valtiolla on etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa, jos kiinteistön hankkiminen
on tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi taikka
alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia

Ylivieskan lentopaikan osa-alueisiin ja rakenteisiin kuuluu asfalttipäällysteinen kiitotie 15/33, jonka mitat ovat 1500 x 30 m (n. 46 291 m2), kiitoalue 1620 x 150 m (75 + 75 m etäisyys keskilinjasta), asfalttipäällysteinen rullaustie (n. 6271 m2), rullaustien suoja-alue sekä metallinen verkkoaita. Lentokenttä mahdollistaisi nykymuodossaankin kaupallisen lentotoiminnan vain pienillä korjaustoimilla.

Ylivieska_asemataso_ja_hallitKauppaan kuuluu myös lentokentän toimintoja palveleva asemarakennus ja terminaali (kerrosala 171 m2), joka on valmistunut vuonna 1983 sekä ammattiliikenteen kaluston suojarakennus (kerrosala 352 m2), joka on valmistunut vuonna 1984.

Ylivieskan lentoasemalla on Herrfors Nät-Verkko Oy Ab sähköliittymä sekä Ylivieskan Vesiosuuskunnan vesiliittymä.

Kaupungin mukaan lentokentän ylläpitämiskulut ovat vuosittain keskimäärin noin 30 000 euroa sisältäen rakennuksen lämmityksen, kiinteistönhoidon, lentokentän päällikön palkan, tietoliikennekustannukset ja vakuutukset.

 Lue myös: