EU-komissio hyväksyy Suomen valtion 350 miljoonan euron tuen Finnairille

Finnair_tail_upEuroopan komissio totesi 12. maaliskuuta, että Suomen Finnairille myöntämä 351,38 miljoonan euron tuki on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen. Toimenpiteen tarkoituksena on korvata lentoyhtiölle koronaviruspandemiasta 16. maaliskuuta – 31. joulukuuta 2020 aiheutuneet vahingot.

Kilpailupolitiikasta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan ilmailualaan ovat vaikuttaneet erityisesti koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi käyttöön otetut erilaiset matkustusrajoitukset.

”Hyväksymällämme toimenpiteellä Suomi korvaa Finnairille vahingot, jotka aiheutuivat sille näiden rajoitusten vuoksi”, johtava varapuheenjohtaja Vestager toteaa.

Finnair kuljetti vuonna 2019 lähes 15 miljoonaa matkustajaa. Sen osuus maan sisäisestä ja ulkomaille suuntautuvasta lentoliikenteestä oli vuonna 2019 yhteensä 67 prosenttia. Ennen koronaviruspandemian puhkeamista Finnairilla oli käytössä 59 lentokonetta. Se lensi yli 130 kohteeseen ja keskittyi erityisesti Euroopan ja Aasian markkinoille.

Suomessa ja muissa kohdemaissa voimassa olevat rajoitukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi ovat vaikuttaneet voimakkaasti Finnairin toimintaan erityisesti kansainvälisten ja mannertenvälisten lentojen osalta. Finnairille aiheutui tämän seurauksena merkittäviä toimintatappioita ainakin 31. joulukuuta 2020 asti.

Suomi ilmoitti komissiolle tukitoimenpiteestä, jolla Finnairille korvataan koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi määrätyistä välttämättömistä matkustusrajoituksista maaliskuusta joulukuuhun 2020 aiheutuneet vahingot:

  • Ensimmäisen korvausajanjakson 16. maaliskuuta – 30. kesäkuuta 2020 osalta ilmoitetulla toimenpiteellä korvataan Finnairille aiheutunut kokonaistulonmenetys, joka johtui Suomessa, EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa käyttöön otetuista matkustusrajoituksista.
  • Toisen, heinäkuusta alkavan korvausajanjakson osalta ilmoitetulla toimenpiteellä korvataan Finnairille aiheutuneet menetykset, jotka johtuivat tiettyihin reitteihin vaikuttavista ja entisistä tai uusista matkustusrajoituksista, ottaen huomioon, että monet EU:n matkustusrajoituksista oli jo siihen mennessä poistettu.

Tuki myönnetään 351,38 miljoonan euron hybridilainana.

Komissio arvioi toimenpiteen SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla. Kyseisen alakohdan mukaan komissio voi hyväksyä valtiontukitoimenpiteet, jos jäsenmaiden on tarkoitus korvata vahinko, joka aiheutuu tietyille yrityksille tai tietyille aloille suoraan poikkeuksellisten tapahtumien vuoksi.

Komissio katsoo, että koronaviruspandemiaa voidaan pitää poikkeuksellisena tapahtumana, koska se on epätavallinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, jolla on merkittävä taloudellinen vaikutus. Sen vuoksi jäsenmaiden poikkeukselliset toimet pandemiaan liittyvien vahinkojen korvaamiseksi ovat perusteltuja.

Komissio totesi, että Suomen toimenpide korvaa Finnairille koronaviruspandemiasta suoraan aiheutuneet vahingot, koska koko liiketoiminnan osalta 16. maaliskuuta ja 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana aiheutuneita tulonmenetyksiä sekä tietyillä reiteillä 1. heinäkuuta ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana aiheutuneita tulonmenetyksiä voidaan pitää suoraan poikkeukselliseen tapahtumaan liittyvänä vahinkona.

Komissio katsoi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen myös kesäkuun 2020 jälkeen, koska Suomen toimittamassa reittikohtaisessa kvantitatiivisessa analyysissä yksilöidään asianmukaisesti rajoittamistoimenpiteistä aiheutuneet vahingot. Korvaus ei siis ylitä sitä, mikä on tarpeen vahingon korvaamiseksi kyseisillä reiteillä.

Tukitoimenpiteeseen sisältyy lisäksi takaisinperintäjärjestely. Sen mukaan mahdollinen julkinen tuki, joka ylittää tuensaajalle aiheutuneen todellisen vahingon, on maksettava takaisin Suomen valtiolle. Näin ollen ei ole riskiä siitä, että valtiontuki ylittäisi koituneen vahingon määrän.

Komissio varmisti lisäksi, ettei nykyinen toimenpide johda tuen kasautumiseen, kun otetaan huomioon Finnairin valtionlainatakaus (SA.56809) ja pääomitus (SA.57410), jotka komissio hyväksyi keväällä 2020 tilapäisten valtiontukipuitteiden nojalla.

Tämän perusteella komissio päätteli, että Suomen tuki koituneesta vahingosta on EU:n valtiontukisääntöjen mukainen.

Lue myös: