EU päivitti lentoyhtiöiden mustan listan

BlacklabeledEuroopan komissio on päivittänyt EU:n mustaa listaa eli luetteloa lentoyhtiöistä, jotka on turvallisuussyistä asetettu toimintakieltoon tai joiden toimintaa on rajoitettu Euroopan unionissa. Listalle lisättiin Venezuelassa lentotoimintalupansa saanut Conviasa-lentoyhtiö, koska siihen liittyviä turvallisuusongelmia ei ole edelleenkään ratkaistu. Myös Libyan viranomaiset päättivät rakentavien neuvottelujen päätteeksi soveltaa kaikkiin lentoyhtiöihinsä merkittäviä toimenpiteitä, joilla kielletään niitä liikennöimästä EU:hun ainakin marraskuuhun 2012 saakka.

iikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi komission olevan valmis auttamaan naapurimaita kaikin tavoin teknisten ja hallinnollisten valmiuksien kehittämiseksi ja turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. ”Siihenkin saakka turvallisuus on kuitenkin asetettava etusijalle. Emme voi sallia kompromisseja lentoturvallisuuden suhteen. Kun meillä on näyttöä siitä, etteivät lentoyhtiöt Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella täytä turvallisuusmääräyksiä, meidän on varmistettava, ettei lentoturvallisuutta vaaranneta”, Kallas sanoi.

Euroopan komissio on tänään yhdeksännentoista kerran päivittänyt unionin luetteloa lentoyhtiöistä, jotka on asetettu toimintakieltoon tai joiden toimintaa on rajoitettu EU:ssa. Tämä luettelo tunnetaan paremmin "EU:n mustana listana". Komission päätös perustuu lentoturvallisuuskomitean yksimieliseen lausuntoon. Lentoturvallisuuskomitea koostuu EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion sekä Kroatian, Norjan, Islannin, Sveitsin ja Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) edustajista.

Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa lentotoimintalupansa saanut Conviasa-lentoyhtiö oli turvallisuusriskien ehkäisemiseksi tarpeen asettaa toimintakieltoon. Conviasalla on onnettomuuksien ja EU:n lentoasemilla tehtyjen asematasotarkastusten perusteella todettu olevan lukuisia turvallisuusongelmia. Kahden muun venezuelalaisen lentoyhtiön, Estellar Latinomerican ja Aerotuyn, turvallisuustasoa tarkasteltiin myös perusteellisesti. Niihin sovellettavia toimenpiteitä ei kuitenkaan pidetty tässä vaiheessa tarpeellisina. Kyseisiin kahteen lentoyhtiöön sovelletaan silti jatkossakin tehostettua valvontaa.

Libyassa lentotoimintalupansa saaneiden lentoyhtiöiden turvallisuusvalvonnassa havaittiin vakavia puutteita. Tästä syystä Libyan siviili-ilmailuviranomaisten ja Libyan liikenneministeriön kanssa järjestettiin tiiviitä neuvotteluja. Libyan siviili-ilmailuviranomaiset ovat näiden neuvottelujen päätteeksi määränneet kaikkiin Libyassa hyväksyttyihin lentoyhtiöihin sovellettavista rajoituksista, joilla niiden liikennöinti EU:hun kielletään välittömästi ja vähintään 22 päivään marraskuuta 2012 asti.

Tämän perusteella komissio päätti lentoturvallisuuskomitean täydellä tuella, ettei Libyan lentoyhtiöitä ollut tarpeen lisätä EU:n mustalle listalle. Libyan viranomaisten vahvistamien toimenpiteiden täytäntöönpanoa seurataan kuitenkin edelleen tiiviisti.

EU:n mustaa listaa mukautettiin myös niissä maissa toimivien lentoyhtiöiden suhteen, jotka ovat esiintyneet listalla edellisten päätösten yhteydessä: Kongon demokraattisen tasavallan osalta listalle lisättiin Jet Congo Airways; Päiväntasaajan Guinean osalta listalle lisättiin Punto Azul ja listalta poistettiin GETRA, Guinea Airways, UTAGE, Euroguineana de Aviacion y Transportes, General Work Aviacion, Star Equatorial Airlines ja EGAMS, joiden osoitettiin lopettaneen toimintansa; Indonesian osalta listalle lisättiin Indonesiassa äskettäin lentotoimintalupansa saaneet lentoyhtiöt TransNusa Aviation Mandiri, Enggang Air Service, Surya Air, Ersa Eastern Aviation ja Matthew Air Nusantara, kun taas Megantara poistettiin listalta, sillä sen osoitettiin lopettaneen toimintansa; Mauritanian osalta listalle lisättiin Mauritania Airlines ja siltä poistettiin Mauritania Airways, jonka osoitettiin lopettaneen toimintansa; Filippiinien osalta listalle lisättiin Aero Equipment Aviation Inc, AirAsia Philippines, Certeza Infosys Corp., Mid-Sea Express, Southern Air Flight Services, NorthSky Air Inc. ja Island Helicopter Services.

Komissio tunnustaa lisäksi Albanian, Aruban, Indonesian, Libyan, Pakistanin ja Venäjän turvallisuusvalvontaviranomaisten pyrkimykset uudistaa siviili-ilmailujärjestelmää ja parantaa turvallisuutta sen varmistamiseksi, että kansainvälisiä turvallisuusnormeja sovelletaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Komissio on valmis tukemaan näitä uudistuksia aktiivisesti yhteistyössä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan lentoturvallisuusviraston kanssa.

Komissio lupaa jatkossakin tukea kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamisen parantamista aina kun mahdollista ja on tässä tarkoituksessa antanut Euroopan lentoturvallisuusvirastolle valtuudet tehdä teknisiä avustuskäyntejä niiden maiden toimivaltaisten viranomaisten tukemiseksi, jotka pyrkivät parantamaan turvallisuutta.

Ajan tasalle saatetussa mustassa listassa on 21 maan kaikki lentoyhtiöt. Yhteensä näitä tiedossa olevia lentoyhtiöitä on 279, ja ne on asetettu täydelliseen lentotoimintakieltoon Euroopan unionissa. Nämä maat ovat Afganistan, Angola, Benin, Djibouti, Filippiinit, Gabon (lukuun ottamatta kolmea lentoyhtiötä, joiden toiminnalle on asetettu tiukat rajoitukset ja ehdot), Indonesia (lukuun ottamatta kuutta lentoyhtiötä), Kazakstan (lukuun ottamatta yhtä lentoyhtiötä, jonka toiminnalle on asetettu tiukat rajoitukset ja ehdot), Kirgisia, Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Liberia, Mauritania, Mosambik, Päiväntasaajan Guinea, Sambia, São Tomé ja Príncipe, Sierra Leone, Sudan ja Swazimaa.

Musta lista sisältää myös seuraavat viisi yksittäistä lentoyhtiötä: Blue Wing Airlines Surinamesta, Meridian Airways Ghanasta, Rollins Air Hondurasista, Silverback Cargo Freighters Ruandasta ja Conviasa Venezuelan bolivariaanisesta tasavallasta.

Lisäksi musta lista sisältää seuraavat 11 lentoyhtiötä, joihin sovelletaan toimintarajoituksia ja joilla on lupa liikennöidä EU:hun tiukoin ehdoin: Air Astana Kazakstanista (kuten edellä on mainittu); Air Koryo Korean demokraattisesta kansantasavallasta; Airlift International Ghanasta; Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines ja SN2AG Gabonista; Iran Air; TAAG Angolan Airlines, Air Madagascar ja Jordan Aviation.

 EU:n lentoyhtiöiden musta lista (3.4.2012) (PDF-tiedosto)