Finavia pyrkii minimoimaan lennonjohtokiistan mahdollisen kärjistymisen vaikutukset

ATC_HEL_tyopiste_1Finavia pyrkii järjestämään operatiivisen toimintansa niin, että mahdollisen työtaistelun vaikutukset lentoliikenteelle olisivat mahdollisimman vähäiset. Lennonjohtajat ovat ilmoittaneet aloittavansa mahdollisen lisätyökiellon tiistaina 13. elokuuta kello 8.

 Finavian tavoitteena on ensisijaisesti turvata kansainvälinen lentoliikenne Helsinki-Vantaalla sekä keskeisillä maakuntalentoasemilla. Lisäksi pyritään turvaamaan kotimaan keskeisimmät reitit. Mahdollisen työtaistelun aikana lennonjohtotehtäviä suoritetaan muun muassa esimiesten toimesta.

Lennonjohtajat suorittavat lisätyökiellon aikana normaalisti työsopimuksensa mukaiset lennonjohtajan perustehtävät ja tulevat kaikkiin vuorolistan mukaisiin työvuoroihin. Työnantaja voi teettää lennonjohtajilla kaikkia muita kuin kiellon mukaisia työtehtäviä. Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä, eikä ihmishenkien turvaamiseksi tehtävää työtä.

Lisätyökielto alkaa mikäli Palvelualojen työnantajat PALTAn ja lennonjohtajien välillä ei päästä sopimukseen uudesta työehtosopimuksesta. Lennonjohtajilla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa työehtosopimusta.

Finavia varmistaa, että mahdollisessa työtaistelutilanteessa liikennettä johdetaan turvallisesti. Finavia toteuttaa kaikissa tilanteissa kaikki lentoliikenteen palveluiden tuottamiseen vaikuttavat muutokset niin, että ne eivät vaaranna millään tavoin lentoliikenteen turvallisuutta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo Finavian toimintaa.

Ajantasaisia lentotietoja voi seurata Finavian verkkosivuilla. Lentomatkustajia pyydetään seuraamaan myös lentoyhtiöiden tiedotusta.

Lue myös:

Artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?