Lennonjohtokiistassa käytiin rakentavia keskusteluja - sovittelu jatkuu päivittäin

EFES_3Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ja Palvelualojen työnantajat PALTA jatkoivat kiistakysymysten käsittelyä sovittelija Leo Suomaan johdolla. Suurin kiistakysymys on Finavian halusta siirtää Tampereen aluelennonjohto Helsinki-Vantaalle. Lisätyökielto uhka on yhä ilmassa.

Kiistan osapuolet jatkoivat tänään maanantaina lennonjohtajien työehtosopimusta koskevan kiistan sovittelua valtakunnansovittelijan toimistossa.

"Tapaamisessa käytiin sovittelijan johdolla läpi avoimia asioita", kertoo PALTAn varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto

"Keskeneräisiä kysymyksiä on vielä runsaasti, joten uskon, että tekemistä osapuolten näkemysten yhteensovittamisessa vielä riittää", Aarto jatkaa.  

Kiistaa on tarkoitus sovitella joka päivä tällä viikolla. Seuraavan kerran osapuolet tapaavat tiistaina 6. elokuuta kello 15.00.

"Rakentavia keskusteluja kiistakysymyksistä käytiin. Näen, että sovittelussa on mahdollisuudet edetä kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun, kunhan Suomen aluelennonjohdon sijoituspaikan osalta tehdään viisas ratkaisu", SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius sanoo.

"Täytyy pitää koko ajan mielessä, että ensi viikolla uhkaava lisätehtäväkielto kohdistuu nimenomaan aluelennonjohtokysymykseen. Nyt olisi hyvä aika tehdä päätös aluelennonjohdon säilyttämisestä Tampereella", päättää Fabritius.


Lisätyökielto uhkaa liikenteen sujuvuutta

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n jäsenet Suomen aluelennonjohdossa Tampereella eivät suorita mitään lisätehtäviä 13.08.2013 klo 08.00 alkaen. Kielto koskee noin 50 SLJY:n jäsenen suorittamia lisätehtäviä.

Lennonjohtajat suorittavat normaalisti työsopimuksensa mukaiset lennonjohtajan perustehtävät ja tulevat kaikkiin vuorolistan mukaisiin työvuoroihin. Työnantaja voi teettää lennonjohtajilla kaikkia muita kuin kiellon mukaisia työtehtäviä. Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä, eikä ihmishenkien turvaamiseksi tehtävää työtä.

SLJY_logo_1Toimenpiteellä vastustetaan Finavia Oyj:n suunnitelmia siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle. SLJY:n mielestä tällainen Suomen kannalta merkittävä strateginen lennonvarmistukseen liittyvä kysymys ei ole vain Finavia Oyj:n sisäinen asia

Kahden Suomen päälennonjohtoyksikön keskittäminen samoihin tiloihin kasvattaa merkittävästi riskiä koko Suomen lentoliikenteen lamautumiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Siirto on myös Suomen alueellistamis- ja hajasijoitustavoitteiden vastaista.

Lisäksi SLJY kyseenalaistaa lennonvarmistuspalvelujen antamisen yhtiömuodossa. Lennonvarmistuspalveluun sisältyy julkisia hallintotehtäviä, viranomaistehtäviä sekä maanpuolustukseen liittyviä tehtäviä.

Finavia Oyj:n toiminnassa näkyy yhä enemmän ainoastaan taloudellisten näkökantojen huomioonottaminen.

SLJY näkee, että tämä johtaa lentoturvallisuuden huonontumiseen. SLJY:n mielestä lennonvarmistuksen tulee olla valtion ylläpitämä toiminto ja sen toimintaedellytykset tulee turvata kaikissa taloudellisissa tilanteissa turvallisuutta vaarantamatta.

Lue myös:

Lentoposti.fi:n artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?