Finavia uudisti yleisilmailijoiden kausikorttimaksuja

C172_1Finavia uudistaa lentoasemiensa kausikorttihinnoittelua. Uudistus erottaa yritysmäisen ilmailun ja harrasteilmailun. Tavoitteena on edistää eri asiakasryhmien erilaisten palvelutarpeiden huomioimista ja mahdollistaa yleisilmailulle kattavat palvelut myös tulevaisuudessa.

Finavia ottaa käyttöön 1. heinäkuuta alkaen kaksi erilaista kausikorttityyppiä.
Uudistuksen myötä myös koneen painoon perustuvasta porrastetusta hinnoittelusta luovutaan, mikä on yleisilmailijoiden kannalta hyödyllinen ja toivottu muutos.

Kausikorttiuudistus ei aiheuta muutoksia harrasteilmailijoille, sillä harrasteluontoisen ja voittoa tavoittelemattoman ilmailun kausikortin hinta pysyy nykyisellä tasolla. Vuonna 2014 hinta noussee inflaation suuruisen tarkistuksen verran.

1.1.2014 alkaen sekä harrasteilmailun että ammattimaisen ilmailun kausikortissa siirrytään kilokohtaiseen hinnoitteluun, jossa hinta nousee lineaarisesti lentokoneen painon mukaan.

Finavia tiedotti kausikorttiuudistuksesta marraskuussa 2012. Vuoden 2013 aikana on voinut ostaa maksimissaan 6 kuukauden mittaisen kausikortin uudistuksesta johtuen.


Uudistus erottaa yritysmäisen ilmailun ja harrasteilmailun

Ammattimaista lentotoimintaa harjoittaville yrityksille ja toimijoille tarjotaan uusi kausikortti, jonka hinta on 25 % korkeampi kuin harrasteilmailun kortti. Vuonna 2012 noin 54 prosenttia operaatioista oli liiketoimintaa suorittavien yritysten tekemiä. Finavian mukaan suuret operaatiomäärät pudottivat liiaksi kausikorttituottojen määrää per operaatio.

Ammattimaiseksi ilmailuksi katsotaan Finavian mukaan lentokoulutustoiminta sekä muu lentotyö.

Alkuvuoden voimassa olevan porrastetun hinnaston mukainen 1kk 1100kg painoisen kausikortin ( ei voimassa EFHF/EFHK)  verollinen hinta oli 126,80 euroa ja uuden ammattimaisen liikenteen kausikortin verollinen hinta 1100 kg painoiselle koneelle on 158,51 euroa.


Yleisilmailu alikatteellista Finavialle

Osana Finavian yhteiskuntavastuuta ja yhteiskunnallista palvelutehtävää Finavia mahdollistaa yleisilmailulle laajat palvelut eri puolilla Suomea. Kausikorttihinnoittelu on suunniteltu tukemaan yksityis- ja harrasteilmailua ja se kattaa lentoaseman liikenne- ja paikoitusmaksut.

Yleisilmailu on Finavialle voimakkaasti alikatteellista, sillä siitä saatavat tulot jäävät oleellisesti alle yleisilmailun Finavialle aiheuttamien kustannusten. Näin ollen Finavia tukee suomalaista yleisilmailua vuosittain jopa sadoilla tuhansilla euroilla.

Finavian tavoitteena on omalta osaltaan edistää suomalaista ilmailukulttuuria ja mahdollistaa yleisilmailua myös tulevaisuudessa sekä panostaa yritysluonteisen lentotoiminnan palvelujen kehittämiseen.


Lisätietoa kausikorttihinnoista saa Finavian verkkosivuilta kausikortit-osiosta