Finavia vähentänyt lentoasemien hiilidioksidipäästöjä

Helsinkivantaa_finavia_loFinavia kehittää lentoasemiensa ympäristötehokasta toimintaa. Tämä merkitsee myös hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Lentoliikenne tuottaa noin kaksi prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Lentoasemien toiminnan osuus tästä on viisi prosenttia. Helsinki-Vantaa ja kuusi Lapland Airports -ketjun lentoasemaa ovat mukana kansainvälisessä ACA-hankkeessa.

Finavian suurimman lentoaseman, Helsinki-Vantaan, toiminnan päästöt vähenivät vuonna 2011 selvästi, minkä myötä se hyväksyttiin kansainvälisen lentoasemien päästövähennysohjelman Airport Carbon Accreditationin toiselle tasolle. Päästöjen vähennys aikaansaatiin muun muassa pienentämällä lentoaseman energiankulutusta uusimalla terminaalien lämmityksen ja valaistuksen järjestelmiä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman hiilidioksidipäästöt vähenivät vuonna 2011 yhteensä 2 474 tonnia edellisvuoteen verrattuna, ollen yhteensä 19 895 tonnia. Tämä vastaa 0,4 kilogramman päästövähennystä matkustajaa kohti tai 23 säiliörekan kuljettamaa polttoainemäärää.

”Lentoliikenteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on kaksi prosenttia. Tästä noin viisi prosenttia syntyy lentoasemien toiminnasta. Vaikka kyse on suhteellisesti pienestä osuudesta koko toimialan päästöissä, Finavia haluaa lentoasemillaan tehdä oman osuutensa päästöjen vähentämiseksi", kertoo lentoasemia operoivan Finavian ympäristöjohtaja Mikko Viinikainen.

"Kyse on konkreettisista toimenpiteistä: nyt aikaansaatu päästövähennys toteutettiin tehostamalla lentoaseman energiankulutusta, säätämällä lämmitystä, optimoimalla valaistusta ja järjestämällä henkilökunnalle taloudellisen ajotavan koulutuksia.”

”Vuonna 2012 keskitytään lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjausten tehostamiseen sekä energiatehokkaampiin valaistusratkaisuihin Ensimmäinen täysin sähkökäyttöinen auto toimii pysäköintipalvelun käytössä ja niitä lisätään tekniikan kehittyessä. Muilla lentoasemilla jatketaan uusien ympäristöystävällisten lämmitysmuotojen ja energialähteiden käyttöönottoa sekä uusitaan valaistusta ja valaistuksen ohjausjärjestelmiä."

"Esimerkiksi Kittilässä on juuri vaihdettu lämmityspolttoaine öljystä pellettiin ja Rovaniemen lentoasemalla otetaan käyttöön maalämpöratkaisu kiinteistökohtaiseen lämmitykseen”, Viinikainen jatkaa.

Finavia käynnisti energia- ja ilmasto-ohjelmansa vuonna 2008. Vuoden 2011 lopulla Helsinki-Vantaa ja Lapland Airports -lentoasemat, joihin kuuluu kuusi lentoasemaa Lapissa, hyväksyttiin mukaan  kansainväliseen Airport Carbon Accreditation (ACA) –ohjelmaan.

Se on kansainvälisen lentoasemien etujärjestö Airport Council Internationalin ohjelma lentoasemien hiilidioksidipäästöjen määrittelyyn ja hallintaan. Ohjelmaan on hyväksytty mukaan yhteensä 59 eurooppalaista lentoasemaa.

ACA-ohjelma on konkreettinen työkalu lentoasemien päästöjen vähentämiseen ja lopulta hiilineutraaliuteen. Ensimmäisenä vuonna Helsinki-Vantaa hyväksyttiin ohjelman ensimmäiselle tasolle Mapping, jossa päästöjä ryhdyttiin kartoittamaan, ja Lapland Airports toiselle tasolle Reduction, jossa päästöjä oli jo onnistuttu vähentämään. Nyt päästövähennyksen myötä myös Helsinki-Vantaa on hyväksytty Reduction-tasolle.

Ohjelman kolmannella tasolla, Optimisation, päästöjen vähentämistyöhön on sitouduttava myös muut lentoasemalla toimivat yritykset kuten lento- ja huolintayhtiöt. Neljännellä Neutrality-tasolla lentoasema on hiilineutraali, mikä saavutetaan osallistumalla julkisesti hyväksyttyihin päästövähennyshankkeisiin kehittyvissä maissa.