Finnair haluaa siirtää 120 vapaaehtoista Flybelle Embraerien matkustamoista

E170_finnairFinnair aloittaa YT-neuvottelut suunnitelmistaan sopeuttaa matkustamopalveluaan. Vähennystarve on enimmillään noin 120 henkilötyövuotta. Lisäksi neuvotellaan mahdollisista, enintään 90 päivän lomautuksista. Matkustamopalveluyksikössä Suomessa on noin 1700 työntekijää.

Finnair kertoo joutuvansa aloittamaan yhteistoimintaneuvottelut, koska matkustamohenkilökunnan työn määrä vähenee merkittävästi tulevan Flybe-liikkeenluovutuksen yhteydessä.

Matkustamohenkilökuntaa edustava Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY on kuitenkin sitä mieltä, että ilmoitettu 12 Embraer-koneen siirtyminen ei täytä liikkeenluovutuksen tunnusmerkistöä.. SLSY:llä on voimassa säästösopimuksen yhteydessä sovittu irtisanomissuoja vuoden 2013 loppuun asti.

Finnairin reittejä vastaisuudessakin lentävät Embraer 190 -koneet ovat edelleen sen omistuksessa (osa on vuokrattuja). Alkuvaiheessa koneita Flybellä lentävät ohjaajat jäävät Finnairin palvelukseen ja voivat myöhemmin siirtyä muihin yhtiön konetyyppeihin kun paikkoja aukeaa. Heidän tilalleen Embraereihin tulee vähitellen Flyben palkkaamia lentäjiä.

Finnair on allekirjoittanut aiesopimuksen Embraer 190 -laivaston siirtymisestä Flybe Finland Oy:n operoitavaksi. Yhtiön mukaan liikkeenluovutuksen yhteydessä henkilöstö yleensä siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden yrityksen palvelukseen. Siksi se tarjoaa matkustamohenkilökunnalleen mahdollisuuden jäädä Finnairin palvelukseen liikkeenluovutuksesta huolimatta.

”Emme halua vaarantaa asiakaspalvelun laatua siirtämällä henkilöstöä Flybelle vastoin heidän tahtoaan”, sanoo asiakaspalvelusta vastaava johtaja Anssi Komulainen. ”Siksi tulemme ehdottamaan, että siirtyminen perustuu vapaaehtoisuuteen.”

Finnair esittää enintään 120:lle Embraer-kelpuutetulle matkustamotyöntekijälle mahdollisuutta käyttää lainmukaista oikeuttaan siirtyä Flyben palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä ja siten turvata työsuhteensa jatkuminen.

”Siltä varalta, että Flybehen siirtymään haluavia olisi kovin vähän, joudumme aloittamaan yt-neuvottelut henkilöstömäärän sopeuttamisesta vastaamaan omaa lento-ohjelmaamme”, toteaa Anssi Komulainen. Noin kolmannes Finnairin Euroopan-liikenteestä siirtyy Flyben operoitavaksi.

Matkustamohenkilökunnan sopeuttamissuunnitelmaan kuuluu lomautuksia, eläkejärjestelyjä ja irtisanomisia. Sopeuttamistarve on enimmillään 120 henkilötyövuotta. Mahdolliset lomautukset toteutettaisiin syksyn 2012 ja vuoden 2013 aikana ja mahdolliset henkilöstövähennykset irtisanomissuojasopimuksen päätyttyä, eli aikaisintaan tammikuussa 2014.