Finnair julkisti henkilöstölle kolmivuotisen kannustinohjelman - johdolle osakepohjainen ohjelma

Finnair_tail_upFinnairin hallitus on päättänyt Finnairin pitkän tähtäimen kannustinohjelmista. Ohjelmat tukevat Finnairin strategian toteuttamista kannattavuuden palauttamiseksi ja niiden mittarina on Finnairin liikevoittoprosentti. Tavoitetaso liikevoittoprosentin parantamiselle vuosina 2023–2025 on kaikille henkilöstöryhmille sama.

Käteispohjaisen Staff incentive plan 2023–2025 -kannustinohjelman piiriin kuuluvat kaikki Finnairin henkilöstöryhmät, jotka ovat säästösopimuksin antaneet panoksensa yhtiön yksikkökustannusten pienentämiseen, joka on yksi strategian keskeisistä toimista.

Toinen kannustinohjelma on osakepohjainen ja sen piiriin kuuluu Finnairin johtoryhmän lisäksi muuta johtoa ja asiantuntijoita.

”Finnairin kannattavuuden palauttaminen kahden merkittävän peräkkäisen ulkoisen kriisin jälkeen on, kiitos koko Finnairin joukkueen, lähtenyt hyvin liikkeelle, kuten yhtiön julkaisema kolmannen vuosineljänneksen 2022 tulos osoitti. Haluamme tukea paluumatkaa kannattavuuteen, liikevoiton parantamiseen ja arvonluontiin pitkän tähtäimen ohjelmilla, joissa on yhteinen parannusmittari ja jotka lisäävät selkeästi omistaja-arvoa”, sanoo Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.


Henkilöstön kannustinohjelma 2023–2025 

Henkilöstön kannustinohjelma on kolmivuotinen ja kattaa vuodet 2023–2025. Kannustinohjelman piiriin kuuluvat kaikki henkilöstöryhmät, jotka ovat osallistuneet Finnairin yksikkökustannusten pienentämiseen pitkäaikaisin säästösopimuksin.

Ohjelman käteispalkkio tulee maksettavaksi vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, jos Finnair saavuttaa ohjelman liikevoittotavoitteen. Finnairin hallitus voi hyväksyä ohjelman piiriin vielä uusia henkilöstöryhmiä.


Johdon ja asiantuntijoiden osakeperusteiseen kannustinohjelmaan kaksi uutta kautta

Johdolle ja asiantuntijoille tarkoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on tukea strategian toteutusta ja kannustaa osallistujia työskentelemään omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä.

Nyt päätetyt kaudet kattavat vuodet 2023–2024 ja 2023–2025. Ohjelman piiriin kuuluu noin 70 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Finnair palauttaa näin toimitusjohtajan ja johtoryhmän strategian toteuttamista tukevan pitkän tähtäimen palkitsemisen, joka peruttiin kolmeksi vuodeksi, kun Suomen valtio osallistui Finnairin koronapandemian alkuvaiheessa toteuttamaan osakeantiin. 

Osakepalkkio-ohjelman palkkio maksetaan osallistujille osakkeina, jos Finnair saavuttaa ohjelmassa asetetun liikevoittotavoitteen. Kauden 2023–2024 tavoitetaso liikevoitolle perustuu kannattavuuden palauttamiseen, ja kausi 2023–2025 painottaa kannattavuuden merkittävää parantamista.

Ohjelman perusteella mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan osallistujille vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä ohjelman 2023–2024-kaudesta ja vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä ohjelman 2023–2025-kaudesta. Osakepalkkiot toimitetaan osallistujille yhtenä eränä kunkin suoritusjakson jälkeen, ja ne ovat vapaasti luovutettavissa.

Ohjelman perusteella mahdollisesti toimitettavien osakkeiden kokonaismäärä on kussakin ansaintajaksossa enintään 9 128 000 osaketta. Kyseinen osakemäärä on palkkioiden bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä toimitetaan osallistujille osakkeina.

Suositus on, että johtoryhmän jäsenet säilyttävät omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Finnairissa vastaa vähintään heidän kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä ei voi ylittää sataakahtakymmentä prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.