Finnair kuljetti toukokuussa 26700 matkustajaa - kasvua edelliskuuhun 65 prosenttia

Finnair_tail_upKoronapandemian matkustusrajoitusten helpottaessa myös Finnair on saanut matkustajamäärät hiljalleen kasvukäyrälle. Suomalaisyhtiö kuljetti toukokuussa 26 700 matkustajaa. Määrä on 97,9 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 65,0 % enemmän kuin huhtikuussa 2020. Pelkkää lentorahtia Finnair kuljetti toukokuussa 263 lennolla.
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski toukokuussa 97,7 % vertailukaudesta. Yhtiön matkustajamäärät ovat prosentuaalisesti kovassa kasvussa, mutta toukokuun makustajamäärä tarkoittaa keskimäärin vain noin 860 matkustajaa päivässä.

Finnair_Norra_E190Vertailulukuna määrä vastaa noin kahdeksaa hieman yli satapaikkaisella koneella operoitavaa täyteen myytyä lentoa eli neljää edestakaista lentoa päivässä. Ennen pandemiaa Finnair operoi normaalisti kuukausittain noin 12 000 lentoa ja päivittäisiä matkustajia oli 40000-50000.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 99,1%. Matkustajakäyttöaste laski 49,9 prosenttiyksikköä 29,9 %:iin. COVID-19-pandemiasta aiheutuneet huomattavat kapasiteettivähennykset heikensivät yhä kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja merkittävästi, mikä näkyi erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta, koska niihin ei lennetty yhtään reittiliikennettä toukokuussa.

 Aasian ja Pohjois-Amerikan tarjonta (ASK) laski 100,0 % vertailukaudesta. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 94,3 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 93,6 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 100,0 % Aasian- ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 98,0 % Euroopan-liikenteessä ja 95,3 % kotimaanliikenteessä.

 Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 28,3 % ja kotimaanliikenteen 47,2 %. Aasian ja Pohjois-Amerikan osalta matkustajakäyttöastetta ei ollut, koska niihin ei lennetty matkustajalentoja toukokuussa.

 Matkustajamäärät laskivat Aasian- ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 97,7 % ja kotimaanliikenteessä 96,2 %.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat toukokuussa 99,6 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 99,7 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 76,3 % ja myydyt rahtitonnikilometrit 68,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian välillä.

FC_A350_COOL_1Finnair lensi toukokuussa 263 yhdensuuntaista lentoa, joissa kuljetettiin ainoastaan rahtia (kasvua 112,1 % huhtikuusta 2020), kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 127,5 % huhtikuusta 2020 ja rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Toukokuun lopun ja kesäkuun alun aikana Finnair on lentänyt rahtilentoja jo 12 A350-koneella sekä kahdella A330-koneella. Enimmillään samana päivänä on lennetty seitsemällä A350-koneella. 

Ainoastaan kolme A350-konetta on enää pysäköity pidemmäksi ajaksi. OH-LWA, LWB sekä LWC eli vanhimmat A350-koneet eivät ole lentäneet maaliskuun jälkeen.

 Finnairin lennoista 96,5 % (82,8 %) saapui toukokuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2020

 

  toukokuu muutos % vuoden 2020 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 26,7 -97,9 2 698,3 -52,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 98,2 -97,7 9 886,0 -47,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 29,3 -99,1 7 080,2 -52,4
Matkustajakäyttöaste % 29,9 -49,9p 71,6 -7,7p
Rahti ja posti tn 4 405,4 -71,3 36 434,4 -45,8
Tarjotut tonnikilometrit 106,0 -82,7 1 588,7 -42,4
Myydyt tonnikilometrit 33,2 -91,6 866,1 -50,7
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 466,9 -54,1
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 4 684,8 -50,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 3 577,4 -53,6
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,4 -5,5p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 19,7 -97,7 1 547,6 -54,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 89,8 -94,3 3 758,9 -45,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 25,4 -98,0 2 500,0 -53,1
Matkustajakäyttöaste % 28,3 -52,4p 66,5 -10,9p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,0 -100,0 82,2 -49,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 847,0 -44,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,0 -100,0 644,6 -48,2
Matkustajakäyttöaste % N/A N/A 76,1 -6,2p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 7,0 -96,2 601,5 -45,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 8,4 -93,6 595,4 -37,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 4,0 -95,3 358,1 -40,6
Matkustajakäyttöaste % 47,2 -17,6p 60,2 -2,7p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 165,7 -94,4 7 068,0 -46,2
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 2 513,2 -46,7
- Asian rahtiliikenne tn 0,0 -100,0 20 716,3 -57,8
- Kotimaan rahtiliikenne tn 17,3 -68,7 143,8 -44,4
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 182,9 -98,8 30 441,3 -54,7
Rahtilento tn** 4 222,5 100,0 5 993,1 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 4 405,4 -71,3 36 434,4 -45,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 41,9 -76,3 422,3 -43,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 30,6 -68,5 232,8 -45,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 0,8 -99,6 364,3 -51,0
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 0,3 -99,7 189,9 -55,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 73,0 18,1p 55,1 -2,2p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 66,1 11,0p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % N/A N/A 55,8 -6,8p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 37,2 -17,8p 52,1 -5,2p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä