Finnair parantaa koko vuoden tulostaan 11 miljoonalla - lentäjien säästöt eivät toteutuneet

Airbus_nosesFinnair kertoo parantaneensa tulostaan 11 miljoonalla eurolla, kun lentäjien pitkän aikavälin osakesidonnainen kannustinohjelma purkautuu. Yhtiön mukaan kannustinohjelman toteutumisen edellytyksenä määriteltyihin säästötavoitteisiin ei päästä ohjelman voimassaoloaikana eikä korvaavia lisäsäästöjä ole löydetty yhdessä lentäjien kanssa.

Finnairin ja sen lentäjien välille sovittu kannustinohjelma ja siihen sovitut suojausjärjesteltyt purkautuvat. Sen myötä ohjelman aikana tehdyt varaukset, noin 11 miljoonaa euroa, purkautuvat neljännellä vuosineljänneksellä.

Purkautuminen vaikuttaa positiivisesti Finnairin vuoden 2018 vertailukelpoiseen liiketulokseen.

Finnairin hallitus hyväksyi lokakuussa 2014 kertaluonteisen, pitkän aikavälin kannustinohjelman Finnair-konsernin lentäjille. Vuodet 2015–2018 kattava ohjelma oli osa Finnairin ja SLL:n syyskuussa 2014 solmimaa säästösopimusta, jossa sovittiin 17 miljoonan euron vuosittaisista, pysyvistä säästöistä lentäjien kuluissa.

Kannustinohjelman toteutumisen edellytyksenä oli säästösopimuksessa määriteltyjen säästöjen toteutuminen sovitun aikataulun mukaisesti vuosina 2015–2018. Lisäksi yhtiön osakekurssin tuli olla ohjelman päättyessä vähintään 4 euroa.

Ohjelman edellytysten täyttyessä siitä Finnairille aiheutuva maksimikustannus olisi ollut neljän vuoden aikana yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.

Lue myös: