Finnairin liikenne kasvoi syyskuussa ASK:lla mitattuna mutta käyttöaste laski

Finnairin liikenne kasvoi syyskuussa henkilökilometreillä mitattuna noin 12 prosenttia edellisvuoteen nähden, kun kokonaiskapasiteetti kasvoi 14,7 prosenttia. Finnairin Aasian liikenteen kapasiteetti kasvoi 28,2 prosenttia ja liikenne henkilökilometreillä mitattuna 19,5 prosenttia; käyttöaste laski 5,6 prosenttia.

"Syyskuun liikenteen kasvu oli ennakoitua heikompaa, eikä liikematkustus Euroopasta ole kehittynyt odotustemme mukaisesti Euroopan lomakauden jälkeen. Aasian liikenteessä koneemme lensivät aikaisempaa tyhjempinä ja tämä heijastui myös yksikkötuottoihin: kolmannen vuosineljänneksen tuotto tarjottua henkilökilometriä kohti laski 3,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lomaliikenteen käyttöaste oli yhä tavoiteltua heikompi, vaikka se parani hieman edellisvuodesta.” toteaa Finnairin talousjohtaja Erno Hilden.

Lomaliikenteen laskennallinen kapasiteettimuutos johtuu kesäkauden alussa tehdystä muutoksesta, jossa osa aiemmin lomalentoina operoiduista reiteistä muutettiin reittilennoiksi. Vastaava liikenne näkyy kasvuna Euroopan ja Pohjois-Amerikan liikenteessä. 

Rahtikapasiteetti kasvoi 26,1 prosenttia ja liikenne myydyltä tonnikilometriltä 11,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Finnairin lentojen saapumistäsmällisyys parani syyskuussa edellisvuoteen nähden: 90,9 % (89,9 %) kaikista lennoista saapui aikataulussa. Reittilentojen saapumistäsmällisyys oli 91,7 % (90,5).

FINNAIRIN LENTOLIIKENTEEN SUORITTEET SYYSKUU 2011

  SYYSKUU
 2011
MUUTOS % TAMMI–SYYSKUU 2011 MUUTOS %
KOKO LIIKENNE YHTEENSÄ        
Matkustajat 1000 714,0 9,5 6 099,7 11,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 473,1 14,7 22 057,3 15,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 808,2 11,9 16 305,3 10,3
Matkustajakäyttöaste % 73,1 -1,8 p 73,9 -3,5 p
Rahti ja posti tn 13 379,3 10,7 107 852,1 20,6
Tarjotut tonnikilometrit 395,4 17,2 3 419,7 20,1
Myydyt tonnikilometrit 244,9 11,8 2 125,1 14,0
Kokonaiskäyttöaste % 61,9 -3,0 p 62,1 -3,3 p
         
REITTILIIKENNE YHTEENSÄ        
Matkustajat 1000 662,7 12,8 5 538,9 15,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 307,4 20,0 19 571,8 21,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 670,2 17,0 14 096,4 16,2
Matkustajakäyttöaste % 72,4 -1,8 p 72,0 -3,5 p
         
EUROOPAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 379,4 11,0 3 138,6 12,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 774,0 10,0 6 533,7 14,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 521,0 12,6 4 381,1 13,7
Matkustajakäyttöaste % 67,3 1,6 p 67,1 -0,4 p
         
POHJOIS-AMERIKAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 16,4 23,2 152,4 30,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 138,3 17,6 1 236,9 28,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 108,3 23,1 1 005,9 30,5
Matkustajakäyttöaste % 78,3 3,5 p 81,3 1,3 p
         
AASIAN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 130,1 16,4 1 096,0 14,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 268,2 28,2 10 722,3 25,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 976,3 19,5 8 132,5 16,1
Matkustajakäyttöaste % 77,0 -5,6 p 75,8 -6,2 p
         
SUOMEN REITTILIIKENNE        
Matkustajat 1000 136,8 13,7 1 151,9 22,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 126,8 13,8 1 078,9 25,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 64,6 8,1 576,9 14,7
Matkustajakäyttöaste % 51,0 -2,7 p 53,5 -5,0 p
         
LOMALIIKENNE        
Matkustajat 1000 51,3 -21,1 560,8 -17,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 165,7 -29,4 2 485,6 -17,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 138,1 -26,9 2 208,9 -16,6
Matkustajakäyttöaste % 83,3 2,8 p 88,9 1,0 p
         
RAHTILIIKENNE        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 668,5 -0,2 84 779,4 7,1
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 870,7 -5,4 16 632,0 3,8
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 672,4 -11,9 6 210,3 -0,2
- Asian rahtiliikenne tn 6 925,9 2,9 60 247,0 9,1
- Kotimaan rahtiliikenne tn 199,5 -8,5 1 690,2 -1,1
Rahti lomaliikenteessä tn 0,0 -100,0 214,9 -79,3
Rahtilento tn 3 710,8 59,2 22 857,8 148,4
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 379,3 10,7 107 852,1 20,6
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 125,4 26,1 1 022,2 38,8
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 82,9 11,4 664,4 22,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 66,2 -8,7 p 65,0 -8,4 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 75,9 -13,1 p 77,9 -7,8 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 76,8 -14,7 p 78,1 -9,6 p