Finnairin liiketulos lähes edellisvuoden tasolla - kasvua jatketaan maltillisemmin

Finnair_A32s_1Positiiviseen tulokseen odotetusti yltänyt Finnair jakaa myös osinkoa. Suomalaisyhtiö odottaa kasvun jatkuvan myös kuluvan vuoden aikana mutta markkinaosuuksia haetaan edellisvuotta maltillisemmalla linjalla. Matkustajia Finnair kuljetti vuoden 2018 aikana noin 13,3 miljoonaa.

"Vuosi 2018 oli Finnairille kolmas peräkkäinen nopean kasvun vuosi, ja mutta se oli myös joiltain osin kaksijakoinen: alkuvuonna suotuisa kysyntäympäristö siivitti nopeaa ja kannattavaa kasvuamme niin matkustajaliikenteessä kuin matkapalveluissakin",  kommentoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

F_Manner_taululla"Vuoden loppupuoliskolla kilpailu kiristyi erityisesti joillakin Euroopan reiteillä, polttoaineen hinnassa nähtiin hintapiikki ja epävarmuus maailmantalouden tulevasta kasvuvauhdista lisääntyi", jatkoi Manner.

Finnair kasvatti kapasiteettiaan (ASK) vuoden 2018 aikana 14,8 prosentilla ja matkustajamäärä nousi 11,6 prosentilla uuteen 13,3 miljoonan vuosittaiseen matkustajaan.  Vuoden viimeisellä neljänneksellä tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 9,0 prosenttia

Finnairin liikevaihto kasvoi vuoden 2018 aikana 10,4 prosenttia ollen 2834,6 miljoonaa euroa.  Koko vuoden 2018 osalta vertailukelpoinen liiketulos oli 169,4 miljoonaa euroa (170,4). Liiketulos oli 207,5 miljoonaa euroa (224,8).  Yhtiön osakekohtainen tulos oli 1,08 euroa (1,23)

"Jatkoimme investointeja, joita uusiutumisemme edellyttää. Vaikka tuloksemme heikkeni loppuvuonna, on pitkän aikavälin tavoitteenamme edelleen kannattava, kestävä kasvu", sanoi Manner.

Tarjotut  henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 14,8 prosenttia mutta matkustajakäyttöaste laski hieman ollen 81,8 prosenttia (-1,5 prosenttiyksikköä). Laskussa oli myös yksikkötuotto (RASK) , joka laski 3,9 prosenttia vertailukaudesta ja kiintein valuuttakurssein se laski 2,6 prosenttia vertailukaudesta

Samaan aikaan Finnairin yksikkökustannukset laskivat (CASK) laski 3,2 prosenttia, ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 6,2 prosenttia vertailukaudesta.

 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,274 euroa osaketta kohden.

"Toimintaympäristössämme on nyt enemmän epävarmuutta kuin vuotta aiemmin, kun maailmantalouden kasvu näyttää maltillistuvan. Tavoitteemme on luoda arvoa niin osakkeenomistajillemme, asiakkaillemme kuin henkilöstöllekin. Siksi on tärkeää, että huolehdimme kannattavuudesta, jotta voimme kehittyä kaikilla näillä osa-alueilla ja luoda lisäarvoa aiempaa haasteellisemmassa toimintaympäristössä", kertoi Manner

F_Manner_parvekkeella"Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että investoimme tulevaisuutemme kannalta tärkeisiin asioihin, kyseenalaistamme terveesti nykyiset toimintatapamme sekä kehitämme tuottavuuttamme sekä reagoimme ulkoisiin muutoksiin. Samalla jatkamme pitkäjänteistä asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen kehittämistä".

"Uutena toimitusjohtajana olen huomannut, miten intohimoisesti niin asiakkaamme kuin oma henkilöstömme suhtautuvat Finnairin. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä Finnairin tulevaisuuden rakentamista. Haluan kiittää asiakkaitamme heidän luottamuksestaan Finnairiin ja kaikkia finnairilaisia hyvästä suorituksesta vuonna 2018", päätti Manner.

 

Kasvun odotetaan jatkuvan - kapasiteettia lisätään edellisvuotta maltillisemmin

Finnair_A32s_2Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa.

Talouskasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla sekä maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.