Finnairin nykyhallitukselle ehdotetaan jatkoa - hallituspalkkiot halutaan nostaa markkinatasolle

FinnairA350tailOsakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 18. maaliskuuta 2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan sekä kaikkien nykyisten jäsenten uudelleen valintaa. Hallituspalkkioita ehdotetaan yhtiökokouksessa korotettavaksi markkinatasolle.

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen valittaisiin uudelleen.  

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017. 

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on Kesko Oyj:n hallituksen jäsen ja Jukka Erlund on Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja.

 

Asiantuntijoiden mukaan hallituspalkkiot ovat jääneet markkinatasosta

Finnairin hallituksen vuosipalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2008. Riippumattoman asiantuntijaselvityksen mukaan Finnairin hallituksen palkkiot ovat tänä aikana jääneet jälkeen markkinatasosta.

Yhtiön hallituksen laatiman toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiopolitiikan mukaan palkkioiden tulisi vastata markkinatasoa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee yhtiön toimielinten palkkiopolitiikkaa.  

 Nimitystoimikunta katsoo, että markkinatason saavuttamiseksi on luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma. Koska Suomen valtion kannanmuodostus palkkioiden kehittämiseen on kesken, nimitystoimikunta ei ole voinut laatia palkkioiden kehittämissuunnitelmaa, eikä se myöskään tee hallituksen palkkioita koskevaa palkkioehdotusta tulevalle yhtiökokoukselle. 

Hallituksen nykyiset vuosipalkkiot ovat seuraavat: 

  • puheenjohtaja 61 200 euroa 

  • varapuheenjohtaja 32 400 euroa

  •  tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
  • jäsen 30 000 euroa. 

 

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta. 

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

 Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.


Vuosipalkkioita ehdotetaan nostettavaksi yhtiökokouksessa

Suomen valtio on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että se tulee 18.3.2020 pidettävässä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio nostettaisiin 30 300 euroon, varapuheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajien palkkio 32 700 euroon ja puheenjohtajan palkkio 63 000 euroon. 


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

 Nykyisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, sijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Mikael Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. 

Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 2.9.2019 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.