Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano pysyi ennallaan

A321ER_10Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin kolmen suurimman omistajan valitsemat jäsenet. Kokoonpano säilyi ennallaan ja siihen kuuluvat Minna Pajumaa, Timo Sallinen ja Esko Torsti. Nimitystoimikunnan jäsenenä jatkaa edelleen Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on 23. syyskuuta  2022 nimetty valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosalstolta finanssineuvos Minna Pajumaa, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen allokaatiojohtaja Esko Torsti. Heidän lisäkseen nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Finnairin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on jokaisella oikeus nimetä yksi jäsen toimikuntaan. Lisäksi toimikunnan jäsenenä toimii Finnairin hallituksen puheenjohtaja.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa 31.1.2023 mennessä yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.