Haasteellinen markkinatilanne laski Finnairin yksikkötuottoja

Finnair Airbus A319.Finnair julkisti tänään syyskuun liikennetietonsa. Yhtiön kokonaiskapasiteetti oli syyskuussa edellisvuoden tasolla. Liikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste oli 80,2 prosenttia.

Aasian liikenteen kapasiteetti laski syyskuussa 5,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 2,9 prosenttia edellisvuodesta.

Euroopan liikenne kasvoi myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 9,8 prosenttia ja kapasiteetti 13,6 prosenttia edellisvuodesta.

Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* laski heinä–syyskuussa 2,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 5,76 eurosenttiä.

”Kolmas vuosineljännes oli kausiluonteisesti tyypilliseen tapaan vahva. Haasteellisen markkinatilanteen vuoksi matkustajaliikenteen yksikkötuotto jäi kuitenkin hieman edellisvuoden tasosta.”, sanoo Finnairin talousjohtaja Erno Hildén.

Lomaliikenne laski myydyillä henkilökilometreillä mitattuna 33,4 prosenttia ja kapasiteetti laski 32,7 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Rahtiliikenne laski vertailukaudesta 0,8 prosenttia ja kapasiteetti 8,7 prosenttia edellisvuodesta. Rahdin kokonaiskäyttöaste nousi 5,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 64,6 prosenttia.

Finnairin reittilennoista 92,9 prosenttia (91,0) ja kaikista lennoista 92,7 prosenttia (90,4) saapui syyskuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet Syyskuu 2014

  Syyskuu 2014 muutos % Vuoden 2014 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 842,1 1,5 7 356,7 3,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 644,8 0,0 23 493,9 -1,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 121,1 -1,2 19 028,1 -0,8
Matkustajakäyttöaste % 80,2 -0,9 p 81,0 0,2 p
Rahti ja posti tn 12 714,0 -3,2 112 410,0 3,4
Tarjotut tonnikilometrit 389,4 -4,3 3 537,2 -1,1
Myydyt tonnikilometrit 262,7 -3,1 2 385,3 0,3
Kokonaiskäyttöaste % 67,5 0,8 p 67,4 1,0 p
         
Reittiliikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 800,1 4,4 6 917,4 6,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 522,7 2,4 21 594,3 2,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 008,6 1,6 17 368,1 3,4
Matkustajakäyttöaste % 79,6 -0,6 p 80,4 1,0 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 494,7 9,3 4 226,7 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 946,9 13,6 7 940,4 9,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 713,7 9,8 6 201,9 11,1
Matkustajakäyttöaste % 75,4 -2,6 p 78,1 1,3 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 18,6 2,3 155,7 -4,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 150,4 11,1 1 182,6 -4,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 123,0 2,7 1 030,5 -4,7
Matkustajakäyttöaste % 81,8 -6,7 p 87,1 -0,1 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 146,8 -3,9 1 262,6 -1,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 319,7 -5,0 11 497,4 -1,7
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 105,7 -2,9 9 488,7 -0,5
Matkustajakäyttöaste % 83,8 1,8 p 82,5 1,1 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 140,0 -2,1 1 272,5 7,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 105,7 -1,2 973,9 4,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 66,3 -4,7 646,9 6,5
Matkustajakäyttöaste % 62,7 -2,3 p 66,4 1,3 p
         
Lomaliikenne        
Matkustajat 1000 41,9 -33,4 439,3 -30,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 122,1 -32,7 1 899,6 -26,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 112,5 -33,4 1 660,0 -30,0
Matkustajakäyttöaste % 92,1 -0,9 p 87,4 -4,3 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 235,1 0,0 86 037,9 1,5
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 030,5 -3,3 17 769,4 2,9
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 650,9 -1,6 5 765,1 1,1
- Asian rahtiliikenne tn 7 394,4 1,0 61 177,4 1,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 159,4 3,8 1 326,1 -3,2
Rahti lomaliikenteessä tn 0,0 -77,1 75,4 -61,9
Rahtilento tn** 2 478,9 -14,3 26 296,6 11,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 714,0 -3,2 112 410,0 3,4
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 121,2 -8,7 1 091,0 -0,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 78,2 -0,8 687,0 4,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 64,6 5,2 p 63,0 2,7 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 45,2 -10,4 p 52,9 -0,8 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 65,2 6,0 p 61,8 2,5 p

Rahdin tarjotut rahtitonnikilometrit vuodelta 2013 on oikaistu laskennassa käyttöönotettujen tarkempien mittareiden vuoksi.

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä.

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna