Harrasteilmailulle uusi turvallisen toiminnan malli

KILA_2Harrasteilmailun turvallisuus on huolestuttanut viime vuosien heikentyneen turvallisuustilanteen takia. Trafi on luonut yhdessä muiden ilmailun toimijoiden kanssa Suomen harrasteilmailun turvallisuustyölle uuden toimintamallin. Se tukee harrasteilmailujoita ja luo Trafille selkeän toimintatavan turvallisuustyön tukemiseen.

Harrasteilmailun turvallisuusprojekti käynnistettiin liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta 20.4.2014 tapahtuneen Jämijärven onnettomuuden seurauksena tehdyn harrasteilmailun riskikartoituksen jälkeen. Hieman yli vuoden aikana projekti tuki harrasteilmailuyhteisöä turvallisuustyökalujen suunnittelussa ja niiden käyttöönotossa.

”Trafi, Finavia, Ilmatieteen laitos, Suomen ilmailuliitto ja Suomen Moottorilentäjien Liitto ovat sitoutuneita toimimaan uuden toimintamallin mukaisesti” kertoo johtava asiantuntija Heli Koivu.

Turvallisuusprojektin keskeisiä tuloksia ovat  mm. turvallisen toiminnan mallin kehittäminen ilmailukerhoille sekä  analyysiyhteistyöllä SIL:in ja SMLL:n vapaaehtoisten analyytikkojen kanssa tehdyt turvallisuustiedotteet.

”Harrasteilmailijoiden koulutuksen tueksi ja hyvän tiedon jakamiseksi on myös perustettu koulutusmateriaalipankki, josta löytyy esimerkiksi kattava ja käytännönläheinen sääoppipaketti sekä tukimateriaalia ultraopettajille ja tarkastuslentäjille” kertoo Koivu.

Kerhojen toiminnan ohella turvallisuuden kannalta merkitsevää on myös se, miten tavoitetaan yksittäiset harrastajat, jotka eivät osallistu kerhotoimintaan tai turvallisuusaiheisiin seminaareihin. Projektissa on etsitty uudenlaisia keinoja, joilla nämä harrastajat tavoitetaan.

Projekti tehtiin tiiviissä yhteistyössä Suomen Ilmailuliiton (SIL), Suomen Moottorilentäjien Liiton (SMLL), Finavian ja Ilmatieteen laitoksen (IL) kanssa. Mukana on ollut suuri määrä vapaaehtoisia ilmailun harrastajia ja vaikuttajia.

Turvallisuusprojektin loppuraportti (pdf)

Harrasteilmailun turvallisuusprojektin kotisivu