Trafi käynnisti harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojektin

trafi_logoTrafin pääjohtaja käynnisti projektin, jonka tarkoituksena on tukea harrasteilmailuyhteisöä turvallisuustyökalujen suunnittelussa ja niiden käyttöönotossa ilmailukerhoissa. Projektin johtoon nimettiin kokenut ilmailun ja lentoturvallisuustyön ammattilainen.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko edellytti harrasteilmailun turvallisuusraportin luovutustilaisuudessa 29. lokakuuta, että harrasteilmailijoita tuetaan turvallisuustyökalujen suunnittelussa. Ministerin toivomuksena oli myös, että projektille nimetään päätoiminen vetäjä.

Pääjohtaja Kari Wihlman on tänään päättänyt käynnistää harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojektin ja nimittänyt projektin päätoimiseksi vetäjäksi Heli Koivun 10. marraskuuta alkaen. Koivu on toiminut Trafin liikenteenanalyysit -osaston johtajana ja hän on taustaltaan liikenne- ja harrasteilmailija. Tehtävä on määräaikainen vuoden 2015 loppuun asti.

Heli Koivu toimi harrasteilmailun riskikartoitus –projektin vetäjänä, joten hän tuntee harrasteilmailun riskit ja kartoituksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset erittäin hyvin ja kehittämisprojekti voi käynnistyä välittömästi.


Tavoitteena on luoda harrasteilmailulle turvallisuustyön toimintamalli

Malmi_traffic_2Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojektin tarkoituksena on luoda Suomen harrasteilmailulle turvallisuustyön toimintamalli ja -menetelmät vastuumäärityksineen.

Projektin tavoitteena on, että Suomen harrasteilmailuyhteisö vastaa itse turvallisuuden kehittämisestä. Lisäksi projekti huolehtii siitä, että harrasteilmailun riskianalyysin toimenpide-ehdotukset käsitellään ja toteutetaan asianmukaisesti.

Trafi tukee vahvasti harrasteilmailun turvallisuustyötä. Tässä huomioidaan Suomen sitoutuminen Euroopan lentoturvallisuusviraston EASAn yleisilmailun kehitystyöhön sekä viranomaistoiminnan priorisointi.

Lue myös: