Helsinki vuokraa Malmin lentokentän maa-alueen Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle

Malmin-lentoasema-ilmasta_4(päivittynyt klo 21.44) Helsingin kiinteistölautakunta päätti vuokrata Malmin kentällä sijaitsevan alueen Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle valvomattoman lentopaikan pitämistä sekä harraste- ja yleisilmailutoimintaa varten. Vuokra-aika päättyy viimeistään vuoden 2019 lopussa. Alueen rakentaminen asuntotarkoituksiin on tarkoitus käynnistää 2020.

Malmin lentokenttäyhdistys saa vuokrata noin 39,3 hehtaarin alueen Malmin lentokentältä toistaiseksi 1. tammikuuta 2017 alkaen ilmailumääräyksen AGA M1-1 mukaiseksi lentopaikaksi. Vuokrattava alue käsittää käytännössä kiitotien 18/26 ja sitä ympäröivän alueen.

Vuokralaisella ei oikeutta ole ilman vuokranantajan suostumusta siirtää vuokraoikeutta toiselle mutta vuokra-alueen tai sen osan käyttöoikeus tilapäisesti kolmannelle ilmailukäyttöön.

Vuokrattavasta alueesta peritään 92 000 euron vuosivuokra. Sopimus sisältää tarkat ehdot vuokrasummien maksamisesta. Ensimmäinen osa on maksettava vuoden 2016 loppuun mennessä. Jälkimmäinen osa on erääntyy kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Vaihtoehtoisesti kaupunki kelpuuttaa myös pankin antaman omavelkaisen pankkitakauksen tai pankkitalletustodistuksen.

Malmi_vuokra_1Sopimus kattaa lisäksi noin 33, 8 hehtaarin kokoisen hoitovelvoitealueen. Kyseisellä alueella  tulee suorittaa kunnossa- ja puhtaanapitoon sekä ilmailutoiminnan turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä kuten alueen niittoa. Lisäksi vuokralainen on velvollinen seuraamaan aluetta ympäröivän aidan kuntoa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen kunnossapitämiseksi.

Sopimuksessa on kuukauden irtisanomisaika. Vuokrausmahdollisuus päättyy kuitenkin 31. joulukuuta 2019. Edellytyksenä on myös se, että vuokra-alueen nykyinen haltija Finavia luopuu hallintaoikeudestaan 1. tammikuuta 2017 alkaen.

Helsingin kaupunki sai määräaikaan mennessä yhteensä 14 hakemusta/ehdotusta lentokenttäalueen väliaikaiskäytöstä. Useat hakemukset sisälsivät ehdotuksen alueen käyttämisestä ilmailutoimintaan.

Malmin lentokenttäyhdistys ry:n ratkaisu sallii alueen käyttämisen erilaisiin tapahtumiin vuosina 2017 - 2019. Helsingin kaupungilla tai sen määräämällä toimijalla on sopimuksen mukaan oikeus korvauksetta käyttää vuokra-aluetta  tai sen osaa vuokranantajan osoittamaan tarkoitukseen vuokranantajan päättämänä ajankohtana tietyin rajoituksin.

Malmin lentokentän alueen asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että alueen ensimmäisten osien rakentaminen voisi alkaa noin vuonna 2020.

Sopimuksen mukaan Malmin lentokenttäyhdistys ry on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan tarvittavat viranomaisluvat, kuten lentopaikan pitoluvan ja ympäristöluvan.

Malmin lentokenttäyhdistys ry on jättänyt liikenteen turvallisuusvirasto Trafille 4. lokakuuta 2016 hakemuksen lentopaikan pitolupasta. Trafin mukaan hakemus on tehty asianmukaisesti. Trafi selvittää tulevissa käsittelyvaiheissa toiminnan tarkemmat ehdot ja rajoitukset, kuten myös hakemuksessa avoinna olevat asiat.

Lentotoimintaa pyritään jatkamaan keskeytyksessä

Malmi_liikennetta_1”Olemme saaneet Helsingin kaupungin päätöksen tiedoksemme. Tämä on iloinen juttu. Meillä alkaa nyt seuraava vaihe, kun alamme konkreettisesti pyörittämään lentotoimintaa. Asiat ovat jo aika pitkällä”, kertoo Malmin lentokenttäyhdistyksen puheenjohtaja Niko Lamberg Lentoposti.fi:lle.

”Tavoitteenamme on allekirjoittaa sopimus Helsingin kaupungin ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n välillä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Myös tarvittavat viranomais- ja ympäristöluvat pyritään saamaan voimaan siten että lentotoiminta jatkuisi katkotta”.

Malmi_terminaali_1”Lentämisen kannalta ehdotus oli sen mukainen mitä ehdotimme kaupungille. Varsinaiset käytännön toimintaohjeet julkaistaan toivottavasti jo ennen vuodenvaihdetta. Lentokoneiden hallisäilytys on vielä osittain auki. Tästä neuvotellaan edelleen hyvässä ymmärryksessä”, avaa Lamberg jatkoa.

Lupa-asiat etenevät positiivisessa hengessä

”Ympäristölupahakemuksemme on parhaillaan työn alla ja olemme olleet aktiivisesti yhteydessä ympäristöviranomaisten kanssa. Lisäksi olemme neuvotelleet Finavian kanssa olemassaolevan ympäristöluvan osittaisesta siirtämisestä Malmi lentokenttäyhdistykselle”, kertoo Lamberg.

Malmi_opaste_1”Operaatiomäärät tulevat laskemaan nykyisestä eli toiminta on kevyempää. Lentotoiminta keskitetään nykyisen ykkösasematason länsipuolelle ja kakkosasematasolle. Aiempaa pienempi alue tarkoittaa hieman uudelleenjärjestelyjä mm. rullausteiden ja polttoainejakelun suhteen”.

”Malmin kaupalliset operaattorit, yhdistykset ja yksityiset toimijat haluavat edelleen jatkaa lentotoimintaa Helsinki-Malmin lentokentältä. Kaikkiaan noin satakunta ilma-alusta on jäämässä Malmille”, päättää Lamberg.

Päivitys: kello 21.44: Lisätty Malmin lentokenttäyhdistys ry:n puheenjohtaja Niko Lambergin haastattelu.

Lue myös: