HX-hävittäjähankkeen tarkennetut tarjouspyynnöt lähetetty - viisi vaihtoehtoista suorituskykyratkaisua

HN-429_080519dPuolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti 31. lokakuuta 2019 HX-hankkeen tarkennetun tarjouspyynnön viiden hävittäjätyypin osalta. Vastaukset on pyydetty toimitettavaksi 31.1.2020 mennessä. Tammi-helmikuussa Ilmavoimat tosittaa monitoimihävittäjien suorituskykyä Suomessa.

Tarkennettu tarjouspyyntö koskee Boeing F/A-18 Super Hornet (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia), Lockheed Martin F-35 (Yhdysvallat) ja Saab JAS 39 E Gripen (Ruotsi) -monitoimihävittäjiä sekä niihin liittyviä järjestelmiä ja aseita.

Tarkennettu tarjouspyyntö jatkaa HX-hankkeen tarjouskilpailuvaihetta suunnitellusti. Tarjouskilpailuvaihe käynnistyi keväällä 2018 Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen lähetettyä HX-hankkeen alustavan neuvottelukutsun ja tarjouspyynnön. Vastaukset saapuivat tammikuussa 2019 ja sen jälkeen käynnistyi HX-hankkeen ensimmäinen neuvotteluvaihe.

HX_hanke_logoTarkennettu tarjouspyyntö on jatkumoa jo käydyille neuvotteluille.  Sen myötä kutakin tarjoajaa pyydetään kokoamaan alustavassa tarjouksessa ja neuvotteluissa antamansa tiedot selkeäksi, päivitetyksi ja parannetuksi kokonaisuudeksi.

Tarjouspyyntö on valmistajakohtainen, mikä tarkoittaa, että kunkin tarjoajan pyyntö perustuu jo tarjottuun kokonaisuuteen ja sen tarkennustarpeisiin. Kaikkia osanottajia kohdellaan edelleen tasapuolisesti.

Alustavassa tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin on tehty vain vähäisiä tarkennuksia, jotka ovat samoja jokaiselle konevalmistajalle. HX-hankkeen toinen neuvotteluvaihe käynnistyy tarkennetun tarjouspyynnön lähettämisen myötä.

Perusteet ja ohjaus tarjouspyyntöön ovat hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston puolustusselonteossa (2017). Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tarkennetun tarjouspyynnön lähettämistä kokouksessaan lokakuun alussa. HX-hankkeen budjetin enimmäismääräksi asetettiin 10 miljardia euroa.

 
Suorituskykyinen kokonaisuus vuosikymmeniksi

HX-hanke valmistelee Ilmavoimien F/A-18C/D Hornet -kaluston suorituskyvyn täysimääräistä korvaamista turvallisuusympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti miehitetyillä monitoimihävittäjillä.

Hankinnan kohteena oleva suorituskyky syntyy kunkin monitoimihävittäjävaihtoehdon ympärille rakentuvasta ja neuvoteltavasta kokonaisuudesta.

Ilmavoimien MLU-2 -päivitetty Hornet. Hävittäjän oikeassa siivessä on JDAM-pommi ja vasemmassa siivessä näkyy JSOW-liitopommi.Tarjoajan on rakennettava hankkeelle asetetun enimmäisbudjetin puitteissa vaatimukset täyttävä suorituskykykokonaisuus.

Se käsittää hävittäjien ohella tekniset järjestelmät, koulutusjärjestelmät, tarvittavat huoltovälineet, testilaitteet ja varaosat sekä aseet, sensorit ja muut tarvittavat tyyppikohtaiset tukitoiminnot.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös puolustusjärjestelmään integroitumisen vaatimat johtamis- ja tietojärjestelmien muutokset sekä turvallisuuskriittisen infrastruktuurin rakentaminen (esim konesuojat).

Hankinnassa pyritään pienentämään eri järjestelmien yhteensovittamiseen ja tehokkaaseen yhteistoimintaan liittyvää riskiä pyytämällä toimittajilta kokonaisvaltaisia ratkaisuja suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi.

Suorituskyky on tärkein kriteeri

Monitoimihävittäjän valinta perustuu viiteen päätösalueeseen: sotilaallinen suorituskyky, huoltovarmuus, teollinen yhteistyö, hankinta- ja elinkaarikustannukset sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset.

MLU_HN_4Hankinta vaikuttaa puolustusvoimien toimintakykyyn ja ratkaisee ilmavoimien koko taistelukyvyn aina 2060-luvulle asti. Sen myötä hankintapäätöksen tulee ensisijaisesti johtaa suorituskyvyltään parhaimman järjestelmän valintaan, mukaan lukien tukevat elementit ja koko elinkaaren aikainen kehittämiskyky.

Valmistajan on tarjottava vaatimukset täyttävät teollisen yhteistyön ratkaisut sekä ylläpitojärjestelmä, joka mahdollistaa poikkeusolojen toiminnan ja sen edellyttämän riittävän itsenäisen toimintakyvyn. Hankittavan järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset on pystyttävä kattamaan normaalista vuotuisesta puolustusbudjetista.

Lopulta tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen vain suorituskyvyn perusteella. Muiden päätösalueiden osalta vaaditaan, että tarjous täyttää päätösalueille tarjouspyynnössä määritetyt vaatimukset.


Hankintapäätös tehdään vuonna 2021

Nyt lähetetty tarkennettu tarjouspyyntö käynnistää toisen neuvotteluvaiheen, jossa määritellään lopulliset hankintakokonaisuuksien sisällöt kunkin tarjoajan kanssa. Toisen neuvotteluvaiheen päätteeksi vuoden 2020 loppupuolella pyydetään lopulliset tarjoukset. Hankintapäätöksen tekee valtioneuvosto vuonna 2021.

Lue myös: