Ilmavoimat ei näe mahdollisena muuttaa F/A-18 Hornet -hävittäjien elinkaarisuunnitelmaa

Ilmavoimien MLU-2 -päivitetty Hornet. Hävittäjän oikeassa siivessä on JDAM-pommi ja vasemmassa siivessä näkyy JSOW-liitopommi.Puolustusministeriö vastaanotti 24. kesäkuuta 2020 pyytämänsä muistion Ilmavoimien nykyisen Boeing F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjien elinkaaren jatkamisen mahdollisuuksista. Ilmavoimien esikunnan ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen laatiman muistion mukaan elinkaarisuunnitelman jatkaminen ei olisi mahdollista  ilman kohtuuttomia riskejä puolustuskyvylle.

Muistion mukaan ilmavoimat ei näe mahdollisena muuttaa nykyisen F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjäkaluston elinkaarisuunnitelmaa. Se laadittiin aikanaan jo Hornet-hankinnan yhteydessä ja suunnitelmaa on päivitetty säännöllisesti. Elinkaarisuunnitelman keskeiset periaatteet on edellisen kerran vahvistettu puolustusvoimien strategisessa suunnitelmassa vuonna 2015.

MLU_HN_4Ilmavoimat raportoi puolustusministeriölle, että pelkästään Hornet-monitoimihävittäjien järjestelmien päivittämisellä ei pystytä vastaamaan toimintaympäristössä  tapahtuvaan  kehitykseen  ilman  kohtuutonta riskinottoa operatiivisessa suorituskyvyssä suhteessa muihin alueen toimijoihin.

Myös elinkaaren jatkamisen kustannusvaikutukset olisivat merkittävät. Hornetien käyttäjämaat vähenevät joten tuotetuen ja mahdollisen ohjelmistokehityksen kulut jäävät entistä pienemmän joukon maksettavaksi.

Puolustusministeriön julkaiseman tiedon mukaan asiantuntijalaskelma kustannusarviosta vaadittaville investoinneille operatiiviseen suorituskykyyn ja teknisen elinkaaren jatkamiseen viideksi vuodeksi tarkoittaisi noin 1,8 – 2,4 miljardia euroa. Suurimmat kuluerät olisivat hävittäjien ohjelmisto ja järjestelmäpäivitykset 882 -1181 milj. euroa sekä uusien ilmataisteluaseiden hankinta ja integrointi (700-1000 milj. euroa).

Suunniteltua elinkaarta määrittävät toimintaympäristöön suhteutettu suorituskyky, kaluston rakenteellinen elinikä sekä tuotetuen saatavuus. Hornet-monitoimihävittäjän elinkaaren suunnittelussa on huomioitu kaikki kolme osa-aluetta. Suunnitelma on näiltäkin osin optimoitu suunniteltuun koneiden poistoon vuosina 2025-2030.

FAF_HN_2Hornet-kaluston operatiivisen elinkaaren jatkaminen yli suunnitellun edellyttäisi merkittäviä uusia investointeja suorituskykyyn. Suorituskyvyn nostaminen toimintaympäristön muutosta vastaavaksi edellyttäisi uusien järjestelmien ja aseiden integroimista.

Esiin nostettu elinkaaripäivitys ei ilmavoimien mukaan muuttaisi korvaavan kaluston hankinnan tarvetta tai perusteita. Ilmavoimien mukaan riskien hallinnan ja kokonaissuorituskyvyn kannalta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on pitäytyä nykyisessä HX-hankkeen aikataulussa ja suunnitellussa Hornet-kaluston poistoaikataulussa.

Suomen Ilmavoimien F/A-18 Hornetin kaltaisia hävittäjiä on käytössä mm. Yhdysvaltain merivoimilla US Navylla sekä Kanadan ja Sveitsin ilmavoimilla. Näistä ensimmäinen on jo lopettanut Hornetien käytön operatiivisissa tehtävissä ja kalusto poistuu käytöstä vuonna 2030. Kanada jatkaa operointia osalla hävittäjistään vuoteen 2025 ja osalla vuoteen 2035 saakka. Sveitsilläkin on käynnissä hävittäjähanke, jossa Hornetit korvataan vuonna 2030 uudella suorituskyvyllä.

 

 Muistio F/A-18 Hornetin elikaaren jatkaminen (PDF)