Ilmavoimat harjoittelee vedestä pelastautumista Kainuussa

Ilmavoimat_pelastusharjoitus_1Ilmavoimien pelastautumisharjoituksella varmistetaan oma toimintakyky ja pelastautumisvälineiden oikea käyttö. Harjoituksen tavoitteena on valmentaa lentävä henkilöstö toimimaan tilanteessa, jossa joudutaan turvautumaan veteen päättyvään heittoistuinhyppyyn.

 Ensimmäistä kertaa Kajaanin Nuasjärvellä järjestettävään hinausvarjokoulutukseen osallistuu porrastetusti kaikkiaan noin 120 henkilöä kouluttajat mukaan luettuna. Harjoituksen ajankohta on 21.7.– 8.8.2014. Edellisen vajaan kolmenkymmenen vuoden ajan vastaavat harjoitukset on toteutettu Keuruun pioneerirykmentin tukemana Keurusselällä.

Hinauslaskuvarjokoulutus on osa Ilmavoimien normaalia, vuotuista harjoitustoimintaa. Harjoitus koostuu valmistavasta koulutuksesta sekä varsinaisesta hinauslaskuvarjotoiminnasta. Osallistujilta edellytetään kolmea suoritusta harjoituskertaa kohden. Koulutuksen antama kelpoisuus on kerrattava kolmen vuoden välein.

 "Lähtökohtaisesti henkilöstön on kyettävä varmistamaan oma toimintakykynsä, osattava käyttää pelastautumisvälineitä ja omalla toiminnallaan pyrittävä helpottamaan pelastuspalvelun toimintaa, summaa harjoituksen johtaja", kapteeni Mikko Viirret Ilmavoimien esikunnasta.

Uusi harjoitusympäristö tuo haasteita

Hinausvarjokoulutus toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa Kainuussa, Kajaanin Nuasjärvellä. Koulutuksessa on tukeuduttu aiemmin Keuruun pioneerirykmenttiin, jonka antama ponttoonikalustokoulutus on siirretty joukko-osaston lakkauttamisen myötä Kainuun prikaatiin.

Ilmavoimat_pelastusharjoitus_2"Vuodesta 1985 vuoteen 2013 vesipelastautumisharjoitukset on vedetty Keuruulla. Toiminta oli jo hyvin rutinoitunutta", kertoo kapteeni Viirret.

Esimerkiksi logistisesti harjoituksen toteuttaminen on monimutkaisempaa, kun koko kalusto pitää siirtää harjoitusalueelle sen sijaan, että voitaisiin tukeutua välittömässä läheisyydessä oleviin varuskunnallisiin palveluihin.

Harjoituksessa on mukana mm. merivoimien vetovenekalustoa ja maavoimien ponttoonikalustoa. Harjoitusalueen ympäristössä liikkuu puolustusvoimien ajoneuvoja, jotka ovat harjoitusjoukkojen käytössä.

Muita vesialueella liikkuvia pyydetään huomioimaan harjoitustoiminta ja välttämään liikkumista harjoitustoiminnan välittömässä läheisyydessä. Tarvittaessa muiden vesillä liikkujien toimintaa voidaan rajoittaa harjoitusalueella kokonaisturvallisuuden ja harjoittelevien joukkojen työrauhan turvaamiseksi.