Ilmavoimien komentaja vaihtuu

MLU_HN_5Tasavallan presidentti on määrännyt Ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg puolustusvoimien uudeksi sotatalouspäälliköksi 1. maaliskuuta 2012 lukien.


Kenraaliluutnantti Lindberg on palvellut Ilmavoimien komentajana heinäkuusta 2008. Aikaisemmin hän on toiminut Pääesikunnassa valmiuspäällikkönä, Lapin Lennoston komentajana, Pääesikunnassa operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, Ilmavoimien Esikunnassa operaatiopäällikkönä, valmiuspäällikkönä, osastoesiupseerina ja lentokoulutuspäällikkönä sekä Satakunnan Lennostossa hävittäjälaivueen komentajana. Maanpuolustuskorkeakoulun Lindberg suoritti vuonna 1993. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2011.

Uudeksi Ilmavoimien komentajaksi siirtyy prikaatikenraali Lauri Puranen 1.3.2012 lukien. Samalla hänet ylennetään kenraalimajuriksi.

Prikaatikenraali Puranen on palvellut puolustusvoimien logistiikkapäällikkönä heinäkuusta 2011. Hän on aikaisemmin toiminut Ilmavoimien esikuntapäällikkönä, Pääesikunnassa johtamisjärjestelmäosaston päällikkönä, maavoimien ilmailuosaston päällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina operatiivisella osastolla ja Lapin Lennoston komentajana. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.