Ilmavoimien Riku Lahtinen on vuoden insinööriupseeri

riku_lahtinen_ilmavoimatInsinööriupseeriliitto on nimennyt vuoden 2012 insinööriupseeriksi Ilmavoimien Materiaalilaitoksesta insinöörimajuri Riku Lahtisen. Hän on urallaan puolustusvoimissa osoittanut ammattitaitoiseksi, innostavaksi ja tulokselliseksi sotilasjohtajaksi sekä sotatekniikan kehittäjäksi. Hänen työnsä on mm. tuottanut merkittäviä säästöjä lentokaluston elinjakson tuen kustannuksissa.

Insinöörimajuri Lahtinen aloitti palveluksensa puolustusvoimissa Ilmavoimien Esikunnan lentoteknillisellä osastolla (myöhemmin Materiaaliosastolla), jolloin hän vastasi Ilmavoimien lentoteknillisen alan tutkimuksesta. Tässä työssä Lahtisen vahva ammattitaito ja henkilökohtainen aloitteellisuus ovat tuottaneet tietoa ja ratkaisuja, 
jotka ovat tehostaneet Ilmavoimien suorituskykyä sekä tuottaneet merkittäviä säästöjä lentokaluston elinjakson tuen kustannuksissa.

Lahtisen aloitteesta aloitettuja, Suomessa uusia sovellutuksia ovat olleet mm. lentokoneiden järjestelmien eheyden ja luotettavuuden tutkimus, formaalien konetyyppikohtaisten rakenteen eheyden hallintaohjelmien käyttöönotto sekä lentoteknillisen huollon poikkeusolojen toiminnan mallinnus ja simulointi.

Myöhemmin insinöörimajuri Lahtinen on palvellut Karjalan Lennoston lentoteknillisenä johtajana sekä Ilmavoimien Materiaalilaitoksen hankeosaston lentoteknillisestä hanketoiminnasta vastaavana apulaisosastopäällikkönä.

Molemmissa tehtävissään insinöörimajuri Lahtinen on poikkeuksellisella tavalla osannut yhdistää yksikkönsä tavoitteisiin sitoutumisen, toiminnan kehittämisen sekä alaistensa työhyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä huolehtimisen.

Lisääntyvien tehtävien ja pienenevien resurssien aikana insinöörimajuri Lahtisen tekniikan ja taloussuunnittelun ammattitaito sekä aktiivinen ja oman persoonan peliin laittava johtamistyyli ovat olleet merkittävä tekijä Ilmavoimien Materiaalilaitoksen hankeosaston korkealle motivaatiolle ja lentokalustohankkeiden menestyksekkäälle toteuttamiselle.

Insinööriupseeriliitto ry (IUL) on riippumaton ja aatteellinen maanpuolustusyhdistys, joka yhdistää jäsenensä maanpuolustustahtoiseksi teknisten erikoisalojen upseerikunnaksi ja toimii jäsentensä ammatillisen sekä yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi

Liiton jäsenenä voi olla puolustusvoimien palveluksessa, reservissä ja eläkkeellä olevat upseeriarvon omaavat insinöörit, diplomi-insinöörit ja matemaattis-luonnontieteellisen akateemisen tutkinnon suorittaneet henkilöt. Jäseniä on yli 300. IUL ei ole ammattiyhdistys. IUL on perustettu 5.12.1926.