Kenraali Kim Jäämeri Ilmavoimien seuraavaksi komentajaksi huhtikuussa 2014

Kim_Jäämeri_Ilmavoimat_1Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 7. marraskuuta 2013 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Kim Jäämeren nimittämistä kenraaliksi ja Ilmavoimien komentajaksi 1. huhtikuuta 2014 alkaen.

Kim Erkki Akseli Jäämeri (s.1964) nimitetään kenraalin virkaan 1. tammikuuta 2014 lukien viiden vuoden määräajaksi ja määrätään Ilmavoimien komentajaksi 1. huhtikuuta 2014 alkaen. Tasavallan Presidentti tehnee päätöksen jo perjantaina 8. marraskuuta.

IMG_8355Aikaisemmin Jäämeri on toiminut Satakunnan Lennoston komentajana ja laivueen komentajana, Maanpuolustuskurssien johtajana, pääesikunnassa osastoesiupseerina, apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja sektorijohtajana sekä EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Jäämeri suoritti vuonna 1999. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Ilmavoimien nykyinen komentaja kenraali Lauri Puranen on hoitanut tehtäviä keväästä 2012 lähtien. Komentaja Puranen jää Puolustusvoimista eläkkeellä maaliskuun lopussa 2014, jolloin Kim Jäämerestä tulee Ilmavoimien kolmastoista komentaja.

 

Eversti Jäämeren CV:

Sotilaskoulutus

Lentoreserviupseerikurssi 1982-83

Ilmavoimien kadettikurssi 1984-87

Lennonopettajakurssi 1990-91

Koelentokurssi 1992-93

F/A-18 Hornet -kaluston tyyppi- ja lennonopettajakoulutus, US Navy, Lemoore, USA 1995

Esiupseerikurssi 1997-98

Collège Interarmées de Défense, Pariisi, Ranska 1998-99

Ylemmän päällystön kurssi 2004

Senior International Defence Management Course, Naval Postgraduate School, Monterey, USA 2007

Ylemmän johdon kurssi 2009

 

Tehtävät

Hävittäjälentäjä ja ilmataisteluopettaja 1988-92

Hävittäjälentueen päällikkö ja koelentäjä 1993-97

Komentaja, Hävittäjälentolaivue 21 1999-01

EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan 1. sotilasavustaja, Bryssel 2001-04

Ilmapuolustussektorin johtaja, Pääesikunta, operatiivinen osasto 2004-06

Apulaisosastopäällikkö, Pääesikunta, operatiivinen osasto 2006

Operatiivinen suunnittelu, Pääesikunta, suunnitteluosasto 2007

Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtaja, Maanpuolustuskorkeakoulu 2007-10

Komentaja, Satakunnan Lennosto 2011-12

Operaatiopäällikkö, Ilmavoimien Esikunta 2012->

Ylennykset: vänrikki 1983, luutnantti 1987, yliluutnantti 1989, kapteeni 1992, majuri 1997, everstiluutnantti 1999 ja eversti 2006.

 

Lue myös: