Kolme yhdysvaltalaisyhtiötä kehittämään ohjuspuolustusta hypersoonisia uhkia vastaan

Raytheon_missiledefence_1Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen ohjuspuolustusvirasto MDA (Missile Defense Agency) on solminut Lockheed Martinin, Northrop Grummanin ja Raytheonin kanssa sopimukset uudenlaisesta ilmatorjuntaohjuksesta, joka kykenisi tuhoamaan liito- eli loppuhakeutumisvaiheessa olevat hypersooniset ohjukset.

MDA:n sopimuskumppaneiden Lockheed Martinin, Northrop Grummanin ja Raytheonin kehitystyön kohteena olevien GPI-prototyyppien (Glide Phase Interceptor) tulee sopia nykyisiin ballistisen ohjuspuolustusjärjestelmä Aegisin VLS-siiloihin (Vertical Lauch System).

Hypersoonisia eli yli viiden Machin nopeuteen yltävien ohjusuhkien torjumiseksi kehitettävät ilmatorjuntaohjukset on määrä integroida Yhdysvaltain merivoimien aluksien ja maalla sijaitsevien Aegis-järjestelmän VLS-siiloihin. Päivitetyn järjestelmän on määrä havaita, seurata ja poistaa hypersoonisten ohjusten aiheuttama uhka.

Uuden GPI-konseptiohjuksen on määrä sopia nykyisin ohjuspuolustusjärjestelmiin ja tarjoa Yhdysvalloille ja sen liittolaisille suojaa hypersoonisilta ja erittäin liikehtimiskykyisiltä ohjuksilta. Useamman osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen on määrä vähentää riskejä ja maksimoida kilpailutilanne sekä saada kehitettyä mahdollisimman tehokas ja luotettava monikerroksinen uudenlainen alueellinen hypersooninen puolustusjärjestelmä.

Seuranta- ja maalinosoitusjärjestelmän mahdollistavat avaruuteen sijoitetut valvontasatelliitit sekä maassa ja merellä toimivat tutkajärjestelmät. Onnistunut torjunta edellyttää laukaisuhavaintoa, jonka jälkeen kohdennetaan lisää sensoreita ohjuksen seuraamiseksi ja maalinosoituksen tuottamiseksi.

GPI-ilmatorjuntaohjus kohtaa hypersoonisen aseen loppulähestymisvaiheessa, eli silloin kun ohjus palaa maan ilmakehään ja hakeutuu liitämällä kohti kohdettaan. Ensivaiheessa kehitystyö keskittyy teknisten riskien vähentämiseen, josta siirrytään nopeasti teknologian kehitykseen ja lopulta ollaan valmiina suorituskykyjen esittelyyn.

HAWC_1Hypersoonisia aseita kehittävät Yhdysvaltain lisäksi myös ainakin Venäjä ja Kiina. Hypersoonisella eli yli viiden Machin nopeudella lentävä ohjus saavuttaa kohteensa merkittävästi nopeammin verrattuna perinteisiin ohjuksiin. Tällaisen ohjuksen kineettinen energia on merkittävä tuhovoima jopa ilman räjähdekärkeä.

Hypersoniseen teknologiaan pohjautuvien hyökkäyksellisten suorituskykyjen torjunta on nykyisillä ohjuspuolustusjärjestelmillä erittäin haasteellista. MH

Lue myös: