Lakiluonnos poliisin toimivaltuuksien parantamisesta droneja kohtaan etenee

Poliisi_pukuPoliisille ollaan säätämässä nykyistä kattavampia toimivaltuuksia puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten eli niin sanottujen dronejen kulkuun. Lakiluonnos lähti lausunnolle 25. kesäkuuta.

"Poliisi voisi puuttua dronejen lennättämiseen silloin, kun se olisi välttämätöntä muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Näitä toimivaltuuksia tarvitaan myös rikosten ennalta estämiseen ja merkittävien valtiollisten tapahtumien turvaamiseen", toteaa sisäministeri Kai Mykkänen.

Poliisi_RPAS_PoliisiPoliisi voisi myös estää lennätyksen onnettomuuspaikalla niin, ettei kameralla varustetulla dronella kuvattaisi onnettomuuden uhreja tai häirittäisi onnettomuuspaikalla suoritettavia toimenpiteitä.

Miehittämättömän ilmailun voimakas yleistyminen on luonut uudenlaisia turvallisuusuhkia. Dronejen taitamaton tai piittaamaton lennättäminen voi esimerkiksi aiheuttaa vaaratilanteita. Niitä voidaan käyttää myös rikosten, esimerkiksi salakuvaamisen tai yritysvakoilun, tekemisessä tai valmistelussa. Poliisin toimivaltuudet puuttua tällaiseen toimintaan ovat tällä hetkellä puutteelliset.

Poliisi voisi puuttumisessaan käyttää voimakeinoja tai esimerkiksi sellaisia teknisiä laitteita, joilla häiritään dronen ja sen ohjausjärjestelmän välistä yhteyttä tai otetaan lentolaitteen ohjaus haltuun.

Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle syksyllä 2018. Myös Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat saamassa vastaavia oikeuksia miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumiseen.

Lue myös: