Lentäjät barrikadeille väsymystä vastaan

Lentäjän väsymys on myötävaikuttanut arviolta jopa viidennekseen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Esitys EU:n uusien ilmailumääräysten työ- ja lepoajoista tulee entisestään pahentamaan tilannetta. Lentäjien aktiivisesta kampanjoinnista huolimatta Euroopan komissio, Euroopan ilmailuturvallisuusvirasto EASA ja eurooppalaiset ministerit eivät tunnusta väsymystä ehkäisevien lakien tärkeyttä. Eurooppalaisia lentäjiä edustava European Cockpit Association ECA haluaa ministerien ymmärtävän, millaisen riskin matkustajaturvallisuudelle liian löysät työaikalait ja niiden seurauksena taivaalla lentävät kuolemanväsyneet lentäjät aiheuttavat.

Luxembourgissa on 16.7. liikenne-, viestintä- ja energiaministerien tapaaminen. ECA järjestää ministeritapaamisen yhteydessä mielenosoituksen. Tavoitteena on kiinnittää ministerien huomio väsymyksen aiheuttamiin turvallisuusriskeihin. Tieteellisen tutkimuksen huomioiminen lakia säädettäessä on edellytys turvalliselle lentoliikenteelle, siksi nykyinen lakiehdotus on hylättävä. Työ- ja lepoaikalakien tulee perustua väsymyksen vaikutuksia analysoivaan tutkimukseen.
Barrikadeille noustaan klo 09.00 LuxExpo -rakennuksen edessä. Mielenilmauksen jälkeen pidetään lehdistötilaisuus, jossa puhuvat ECA:n puheenjohtaja Nico Voorbach, ECA:n pääsihteeri Philip von Schöppenthau sekä ECA:n työ- ja lepoaika-asiantuntija Fran Hoyas.

ECA ja sen 38650 lentäjää ovat jo usean vuoden ajan osoittaneet suuren huolensa väsymyksen kasvamisesta lentoliikenteessä.
Asialle on haettu laajaa huomioita mm järjestämällä Euroopan laajuinen mielenilmaus jo 5.8.2009.

http://www.dead-tired.eu/