Lentotoiminta päättyy - Helsinki tuo talvikaudella 2020 hiihtoladut ja retkiluistelureitit Malmin lentokentälle

Malmi_suunnitelmakarttaMalmin lentokentän alueen käyttö muuttuu merkittävästi, kun lentoiminta on päättymässä 31. joulukuuta 2019. Helsingin kaupungin väliaikaisen käytön yleissuunnitelma tuo lentokenttäalueelle talvikaudelle mm. hiihtoladut, retkiluistelureitit ja myöhemmin myös mahdollisuuden veneiden talvisäilytykseen. Valmistelut asuinrakentamisen aloittamiseen etenevät.

Malmi on yksi kaupungin kolmesta suuresta kaupunkiuudistusalueesta. Muut ovat Malminkartano/Kannelmäki ja Mellunkylä. Näitä hankkeita kaupunki pyrkii viemään posiiivisesti eteenpäin.

Malmi_opaste_1Lentotoiminnan päättyessä Malmin lentokentällä avautuu alueelle tilaa vähitellen uudenlaiselle väliaikaiselle toiminnalle ennen asuinrakentamisen aloittamista. Rakentaminen ja väliaikaiskäyttö etenevät kaupungin mukaan rinnakkain mahdollisimman pitkään.

"Alue on noin sadan hehtaarin suuruinen, joten kaikki ei tietenkään valmistu yhdessä yössä. Yleissuunnitelma luo kuitenkin puitteet, joiden avulla alueelle suunnitellaan ja rakennetaan vähitellen erilaisia toimintoja”, sanoo projektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansliasta. 

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Kaupunki varautuu siihen, että talvella 2020 osalla lentokentän aluetta olisi tarjolla mahdollisuus harrastaa talviliikuntaa kuten hiihtoa ja luistelua. Näin aiemmin osin suljettuna ollut alue avautuisi kaikille kaupunkilaisille jo tammikuussa 2020.

Aluetta kiertävän nykyisen ulkoilu- ja latureitin lisäksi niittyalueille on suunniteltu uudet 1,5 ja viiden kilometrin mittaiset kiertävät hiihtolatulenkit. Yhteensä ajettavia latuja olisi noin kuuden kilometrin verran. Näiden lisäksi niittyalueille voisi muodostua käyttäjien omia peltolatuja.  Luistelijoille tarjoaan rekiluistelumahdollisuutta pääkiitotiellä ja rullausteillä noin kilometrin mittaisella radalla.

Alueelle on siis suunnitteilla kävely-, pyöräily- ja hiihtoreittejä sekä virkistys- ja tapahtuma-alueita. Lisäksi suunnitelmissa on uusi lumenvastaanottopaikka ja mahdollisesti ammattiopetuksen väistötiloja sekä veneiden talvisäilytystä.

IMG_20191217_152344Alustavien arvioiden mukaan liikunnallinen väliaikaiskäyttö voisi jatkua jopa kymmenen vuotta. Ensimmäinen talvikausi menee kaupungin mukaan tutustumisvaiheena eikä silloin ole luvassa vielä uusia palveluita kuten mahdollisia suksi- tai luistinvuokraamoja tai lisäkahviloita.

Tavoitteena on, että väliaikaiskäytön aikana alueen niittyjä voidaan säilyttää ja hyödyntää ulkoilu- ja virkistyskäytössä luontoarvot huomioiden. Kaupunki pyrkii edistämään Ed Sheeranin konsertin kaltaisia tapahtumia alueella.

IMG_20191217_152402Tarkoituksena on pitää alue elävänä ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamista ja rakentamisen aikana. Alueesta halutaan tehdä toiminta-alusta yksityisille toimijoille.

Yleiskaavan mukaan lentokentän alue muuttuu asuinalueeksi. Finavia lopetti lentokentän ylläpidon vuoden 2016 lopussa, jonka jälkeen kaupunki teki kolmivuotisen maanvuokrasopimuksen lentokenttätoimintaa varten Malmin lentokenttäyhdistyksen kanssa. Se on siis nyt päättymässä.

Kaupunki on lisäksi vuokrannut maa-alueita eri yrityksille mm. hallikäyttöön. Kaikki alueen tilat ovat olleet vuokrattuina pitäen alueen elävänä. Tilojen vuokraaminen jatkuu edelleen, mutta lentotoiminnan osalta käyttö päätyy.


Suunnitelmissa 25 000 uutta asukasta

Lentokenttärakenne halutaan kytkeä saumattomasti muuhun Malmin alueeseen.

Malmi_lentoasemanpuisto"Asuntorakentaminen alkaa niin pian kuin mahdollista. Valmistaudumme asuinrakentamiseen. Ensivuonna viedään Nallenrinteen asemakaavoitus eteenpäin",  jatkaa Kimmo Kuisma.

Rakentaminen Malmin lentokentällä ja sen ympäristössä alkaa 2020-luvulla. Asukkaita alueelle tulee noin 25 000. Määrä vastaa pientä suomalaista kaupunkia. Työpaikkoja kaupunki arvioi alueelle tulevan parituhatta. Lentoasemakortteleiden kaavoitus on tulossa nähtäville keväällä 2020.

Malmin-lentoasema-ilmastaMalmin lentokentän alueen rakentaminen aloitetaan vaiheittain alueen eteläpäästä alkaen 2020-luvun alussa ja se jatkuu aina 2040-luvun loppuun sitä mukaa kuin asemakaavamuutokset etenevät. Ensimmäisenä asuinalueista rakentuu Nallenrinne, jonka jälkeen siirrytään enemmän lentoasema-alueelle.

Viherverkostoa säilytetään monimuontoisen kaupunkiluonnon ja arvokkaiden luontokohteiden huomioimiseksi. Lentokentän terminaalin ja hangaarin edestä tulee avautumaan Lentoasemanpuisto, josta tullaan järjestämään suunnittelukilpailu vuoden 2020 aikana.

IMG_20191217_152418Luvassa on myös Viikki-Malmi välillä kulkeva VIIMA-pikaraitiotie, jonka ensimmäinen vaihe Malmin lentokenttäaaueelle voisi kaupungin mukaan olla valmis 2030-luvun alussa. Sen osalta sunnittelutyötä avataan enemmän vuoden 2020 aikana.

Suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle tulee 13 500 uutta asuntoa, jotka valmistuisivat 400–600 asunnon vuositahtia.

Malmi_traffic_1Eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunta edellytti antamassaan lausunnossa korvaavan lentopaikan rakentamista Helsingin lähialueille.

Nähtäväksi jää mihin pääkaupunkiseudun laaja yleisilmailutoiminta siirtyy. Vaihtoehdoiksi ovat jäämässä mm. Nummela ja Hyvinkää sekä uusi Pyhtään lentokenttä ja rakenteilla oleva Mäntsälän lentopaikka. Lentotoiminnan loppumisella Malmilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ilmailualalle.