Lentoturvallisuutta ylläpitävä kotimainen FPAS-suunnitelma päivittyi toimintaympäristömuutoksiin

kurva_ilmassaSuomen ilmailun kansallinen FPAS-turvallisuussuunnitelma (Finnish Plan for Aviation Safety) on päivitetty huomioimaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Suunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä ilmailun turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Mukana FPAS:ssä ovat myös kyberturvallisuus ja miehittämätön ilmailu sekä välineet kriisien hoitamiseen lentoturvallisuutta vaarantamatta.

 Ilmailun turvallisuussuunnitelmaa päivitetään vuosittain, jotta se antaisi parhaat mahdolliset lähtökohdat Suomen ilmailun turvallisuuden kehittämiseen entisestään. Suomi haluaa olla maailmanlaajuisen suunnannäyttäjä lentoturvallisuusasioissa.

FPAs sisältää ilmailun keskeiset tunnistetut riskit Suomen tasolla, strategiset turvallisuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Kyseessä on työkalu turvallisuuspolitiikan viemiseksi käytäntöön tarvittavin kansallisen tason toimenpitein.

”Toteuttamalla turvallisuussuunnitelmaa ylläpidämme korkeaa turvallisuustasoa ja varmistamme sen, että Suomi on jatkossakin ilmailuturvallisuuden globaali suunnannäyttäjä. Toimenpiteillä pyritään vahvistamaan Suomen ilmailujärjestelmän sietokykyä suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Turvallisuudenhallinnan rakenteet varmistavat turvallisuuden akuuteissa tilanteissa, kuten nyt korona-epidemian ollessa käynnissä”, painottaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Suunnitelman uudet toimenpiteet liittyvät englannin kielen osaamiseen ja käyttöön ilmailussa, huoltohenkilöstön koulutusorganisaatioiden valvontaan, matalalentoverkoston kehittämiseen sekä väsymyksenhallintajärjestelmien hyödyntämiseen osana riskienhallintaa.

Turvallisuussuunnitelma ei ota suoraan kantaa koronatilanteen hoitamiseen tai muihin siihen liittyviin toimenpiteisiin. Ilmailun turvallisuudenhallinta antaa toimijoille kuitenkin välineet kriisin hoitamiseen lentoturvallisuutta vaarantamatta. Seuraavalla päivityskierroksella arvioidaan, missä määrin korona vaikuttaa suunnitelman tuleviin vuosipäivityksiin.

 Tällä kertaa esiin nostettuja, suunnitelman päivitettyjä teemoja ovat mm.:

 • Turvallisuudenhallintajärjestelmien suorituskyvyn ylläpitäminen
 • Ilmailun kyberturvallisuuden kehittäminen
 • Miehittämättömän ilmailun turvallinen huomioiminen ilmailujärjestelmässä
 • Turvallisuustiedon hyödyntäminen ja poikkeamaraportointi
 • Vakiotoimintamenetelmien (SOP) kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen helikopteritoiminnassa
 • Sekä operatiivisella puolella:
  • Hallinnan menetys lennolla
  • Kiitotieltä suistuminen
  • Kiitotiepoikkeamat
  • Ilmassa tapahtuvat ilma-alusten yhteentörmäykset
  • Maahuolinnan ja maatoimintojen turvallisuus
  • Ohjattavissa olevan ilma-aluksen törmäys maastoon
  • Tulipalot, savu- ja muut kaasut ilma-aluksissa

Turvallisuussuunnitelman toimenpiteet tulevat osaksi kaikkien ilmailuorganisaatioiden turvallisuudenhallintaa. Ilmailun toimijaorganisaatioiden on käsiteltävä turvallisuussuunnitelman heitä koskevat toimen­piteet.

Traficom toteuttaa sille osoitetut toimenpiteet ja valvoo turvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden käsittelyä organisaatioissa. Akuutin koronatilanteen aikana toimijat voivat kuitenkin keskittyä tilanteen vaatimiin välittömiin toimenpiteisiin ja käsitellä turvallisuussuunnitelman osana turvallisuudenhallintaansa niiden jälkeen.