Lex Malmin kannattajamäärä tarkistettu Väestörekisterikeskuksessa - yli 56000 kannatusilmoitusta hyväksytty

LexMalmi_luovutus_1Väestörekisterikeskus on laskenut Lex Malmin kannatusilmoitukset ja todennut kansalaisaloitteen kannattajamäärän ylittävän selvästi eduskuntakäsittelyyn vaadittavan määrän. Lex Malmi -kansalaisaloite pyrkii Malmin lentoaseman säilyttämiseen ilmailukäytössä. Lex Malmi etenee eduskuntaan kevään 2017 aikana.

Väestörekisterikeskuksen tarkistamista paperilomakkeille kerätyistä Lex Malmin kannatusilmoituksista hylättiin alle kaksi prosenttia. Aloite sai kahdessa kuukaudessa runsaan 56000 kansalaisen kannatuksen.

LexMalmi_kuittiHelsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytössä säilyttämiseen tähtäävä kansalaisaloite on herättänyt julkisuudessa pohdintaa siitä, loukkaako aloite kunnallista itsehallintoa.

Kansalaisaloitteen sisältöä koonneen Kim Korkkulan mukaan kunnallinen itsehallinto ei muodosta lain säätämiselle estettä.

”Lex Malmin perusteluissa on kokonaisvaltaisesti käsitelty Malmin lentoaseman merkittävää ylikunnallista luonnetta. Perustuslain 20§ puoltaa yksiselitteisesti lain hyväksymistä. Se määrittää vastuun kulttuuriperinnöstä kuuluvan kaikille", toteaa Korkkula.

"Olennaista on huomata, että ilman perustuslain 20§-kohtaakin Malmin lentoasemalla on merkittävä ylikunnallinen luonne jo nyt, ja tulevaisuudessa sen merkitys koko Suomelle korostuu entisestään", jatkaa Korkkula.

Kysyttäessä eduskunnan toimivallasta kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvissa asioissa julkisoikeuden professori emeritus Esko Riepula toteaa yleisellä tasolla:

Malmin-lentoasema-ilmasta_3"Suvereenina lainsäätäjänä eduskunnan toimivalta toki ulottuu myös asioihin, joita jokin kunta tai kunnat saattaisivat pitää kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvina. Toisin sanoen kunnallisen itsehallinnon periaate ei automaattisesti ole muodollinen este sille, etteikö eduskunta voisi ottaa käsittelyyn asiaa, jolla se kokee olevan laajempaa merkitystä", toteaa julkisoikeuden professori emeritus Esko Riepula yleisellä talossa kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvista asioista.

"Jos kyseessä on kansallisessakin mittakaavassa vilkas lentokenttä, eikö sillä jo lähtökohtaisesti ole ylikunnallinen luonne siinä missä tärkeillä maanteillä tai vesiväylilläkin? Yksityiskohtia on asiaa tarkemmin tuntematta tässä vaikea lähteä arvioimaan, ja sen arvioinnin perustuslakivaliokunta sitten tehnee ennen lakialoitteen etenemistä eduskunnassa", jatkaa Riepula.

Malmin lentoasemalla on myös kansainvälistä arvoa.

Timo_Hyvonen_Malmi_2016”Malmin lentoaseman elävän kulttuuriympäristön arvoja ei ole kukaan kiistänyt. Useissa selvityksissä nämä arvot on todettu merkittäviksi ja ainutlaatuisiksi Euroopan ja maailman tasolla: Malmi on yksi Europa Nostran seitsemän uhanalaisimman kulttuurikohteen listalla olevista kohteista ja saanut tunnustukset myös DoCoMoMolta ja World Monuments Fundilta. Nämä tunnustukset korostavat alueen arvoa nimenomaan Malmi lentoasemana, ilmailukäytössä”, kertoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Lue myös: